Informasjon til deg som har kjæledyr fra Ukraina i hjemmeisolasjon

Publisert 17.03.2022     Sist endret 17.06.2022

Mattilsynet legger til rette for at flyktninger fra Ukraina skal kunne ta med seg familiedyrene sine til Norge. Vi må samtidig sikre at dette ikke medfører en risiko for spredning av smittsomme sykdommer til mennesker og dyr her i landet.

Ukraina har en annen dyrehelsestatus enn Norge og EU/EØS-området, for eksempel når det gjelder rabies, men også andre alvorlige smittsomme dyresykdommer. Det er derfor normalt sett strenge regler for innreise med kjæledyr fra Ukraina til Norge og andre land i EU og EØS. 

Mattilsynet har laget planer for hvordan flyktningenes kjæledyr skal håndteres. Informasjon om håndtering av kjæledyr fra Ukraina finner du på våre nettsider.

Husk at informasjonen oppdateres fortløpende ettersom situasjonen utvikler seg. 

På denne siden finner du informasjon om:

 • Vilkårene for kjæledyr i hjemmeisolasjon
 • Krav som gjelder for kjæledyr i hjemmeisolasjon
 • Informasjon om rabies og revens dvergbendelorm
 • Hvor du kan finne mer informasjon

Vilkår for dyr i hjemmeisolasjon

Det er Mattilsynet som vurderer hvilke dyr som er aktuelle for hjemmeisolasjon. Hjemmeisolasjon forutsetter blant annet at eier bor et sted der det er tillatt å ha dyr, kravene under kan oppfylles, og at dyrets velferd blir ivaretatt i henhold til norsk regelverk. 

Det er viktig å huske på at Mattilsynet har også ansvaret for å følge opp dyr selv om de er i hjemmeisolasjon.

Hunder, katter og ildere må i de fleste tilfeller ID-merkes, rabiesvaksineres og tas blodprøve av for antistoff mot rabies (med tilfredsstillende resultat) før hjemmeisolasjon vil kunne vurderes. 

Kjæledyr av andre arter enn hund, katt og ilder må minimum ha fått gjennomført en klinisk undersøkelse av en veterinær.

Mattilsynet har laget egne vedtaksskjema som skal følge dyret uavhengig av art. Dersom dyret ikke har et slikt skjema, har det ikke blitt kontrollert av Mattilsynet slik kravet er.

Hjemmeisolasjon kan ikke gjennomføres hos fôrvert eller i «fosterhjem», altså hos andre personer enn eieren.

Dette gjelder for alle kjæledyr fra Ukraina som er i hjemmeisolasjon:

 • Hund, katt og ilder skal alltid holdes i bånd når de oppholder seg utendørs. De skal ikke hilse på andre dyr eller mennesker ute. Velg rolige områder for å lufte dyret, unngå parker eller travle turtider. Det må sikres at dyr som er i hjemmeisolasjon ikke klarer å stikke av når de er innendørs uten bånd.
   
 • Burfugl, kaniner, gnagere (f.eks. marsvin og hamster) og reptiler (f.eks. slanger, øgler og skilpadder) skal holdes innendørs i hele isolasjonsperioden.
   
 • I isolasjonsperioden skal dyret ikke komme i kontakt med andre dyr enn de dyrene de normalt har oppholdt seg sammen med i Ukraina.
   
 • Unngå kontakt med personer utenfor husstanden. Kontakt med fremmede mennesker skal primært unngås og iallfall begrenses til et minimum.

 • Dersom veterinær må oppsøkes mens dyret er i hjemmeisolasjont, må den som er ansvarlig for dyret informere veterinæren om at dyret er i isolasjon.

 • Dyreeier må selv dekke kostnader til fôr, veterinærbehandling, utstyr o.l.til dyret mens det er i hjemmeisolasjon.

 

Den ansvarlige for dyret i hjemmeisolasjon forplikter seg til å:

 • varsle Mattilsynet dersom dyrets helse eller adferd endrer seg. Dette kan varsles på tlf. 22 40 00 00.
   
 • holde Mattilsynet løpende oppdatert om enhver endring i oppholdssted for dyret så lenge det er i Norge. Endringen i adresse skal sendes til ukraina@mattilsynet.no med bilder av alle sider av vedtaksdokumentet som følger dyret.
   
 • samarbeide med Mattilsynet og å legge til rette for oppfølging og prøvetaking. Mattilsynet har ansvaret for å følge opp dyr selv om de er i hjemmeisolasjon.

Plakater som kan skrives ut og henges opp:  

Dersom vilkårene for hjemmeisolat ikke oppfylles eller blir brutt, vil dyret måtte stå i karantene under Mattilsynets kontroll i hele karantenetiden. I tilfeller med brudd på vilkårene vil det også bli vurdert om det er staten eller dyreeier som skal stå for regningen.

Mulig smittefare med dyr som kommer fra Ukraina til Norge 

Kjæledyr som kommer fra Ukraina, kan ha en annen smittestatus enn kjæledyr i Norge. De kan også ha smittestoffer som kan smitte til mennesker og dyr i Norge.

Det er derfor viktig at alle som kommer i kontakt med dyr fra Ukraina er bevisste på at det kan være en risiko for at disse dyrene kan være smittefarlige.

Les også FHI sine råd til personer som håndterer hund, katt eller ilder fra Ukraina

Rabies

Rabies er en virussykdom som smitter dyr og mennesker. Sykdommen påvises hos dyr i Ukraina med jevne mellomrom.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler rabiesvaksine til alle personer i en husholdning der hund, katt eller ilder fra Ukraina oppholder seg i hjemmeisolasjon dersom dyret mangler gyldige papirer på gjennomført rabiesvaksine eller rabiestiter, og om dyret heller ikke har gjennomgått 4 måneders karantene ved ankomst Norge. Dette tilsvarer rådene FHI generelt gir til personer som i sitt arbeid har hyppig, langvarig eller nær kontakt med importerte pattedyr.

Les mer om dette på FHI sine nettsider.

FHI anbefaler også at alle som skal håndtere disse dyrene bør unngå å la dyret slikke seg i ansiktet (slimhinner i munn og øyne) eller lekebite på hender og fingre slik at det oppstår muligheter for sår og eksponering for mulig smitte.

Hva gjør du hvis du blir bitt?
Dersom du blir bitt, klort eller slikket på slimhinne eller skadet hud av dyr som er i hjemmeisolasjon; bør alle bittsår/klor rengjøres umiddelbart (helst innen få minutter) og i minimum 15 minutter. Bruk såpe og godt med rennende vann.

Ta kontakt med helsetjenesten umiddelbart, slik at behandling kan settes i gang hvis det anses nødvendig (såkalt posteksponeringsprofylakse). Dette gjelder også for personer som er vaksinert mot rabies.

Revens dvergbendelorm

Alle hunder som kommer fra Ukraina, skal behandles mot revens dvergbendelorm før de settes i karantene.

I en periode på fem dager etter behandling skal avføring fra hunder fjernes og håndteres på en smittevernmessig forsvarlig måte. Bruk pose eller hansker og vask hendene godt etter at du har fjernet avføringen.

Ved eventuell avføring innendørs anbefales vask og desinfeksjon (Virkon S eller lignende) av stedet som avføringen har vært i kontakt med. Avføringen skal kastes i restavfallet.

 Vær nøye med hygienen

Kjæledyr fra Ukraina kan være bærere av parasitter, bakterier og virus som ikke finnes eller er sjeldne hos norske dyr. Vær derfor ekstra nøye med hygienen.

Mattilsynet anbefaler at dyrene vaksineres med såkalte kjernevaksiner ved behov, samt behandles mot parasitter (innvortes og utvortes) så raskt som mulig etter ankomst.

Husk at de aller fleste sykdommer smitter før man ser symptomer på sykdommen.

Mer informasjon

Mattilsynet: Hva må du tenke på dersom du reiser med, eller henter hund fra utlandet?

Veterinærinstituttet: Utenlandsreise med kjæledyr og innførsel av kjæledyr

Fant du det du lette etter?