Innførsel av hunder og katter yngre enn tre måneder er ikke tillatt

Publisert 02.12.2014     Sist endret 15.08.2016

Tidligere kunne du søke om å få innføre uvaksinerte hundevalper og kattunger (yngre enn 3 måneder) fra enkelte land. Dette er ikke lenger en mulighet.

Det er fremdeles mulig å innføre hundevalper og kattunger født i Sverige, men de må oppfylle kravene som gjelder innførsel fra Sverige.

Årsakene til at Mattilsynet har valgt å ikke videreføre muligheten for å søke om tillatelse til innførsel av uvaksinerte dyr yngre enn tre måneder, er flere:

  • Mattilsynet kan ikke lenger skille på land med høy og lav risiko for rabies. Dermed ville vi måttet godta slik innførsel fra alle EU-land.
  • Flere andre EU-land stoppet slik innførsel fra 29. desember 2014, da den nye forordningen om transport av kjæledyr trådde i kraft i EU.
  • Vi oppfatter det heller ikke som en stor ulempe at dyrene må vente den påkrevde ventetiden på 21 dager før dyret kan reise, etter å ha oppfylt kravet om 12 ukers alder ved grunnvaksinasjon.

Bekymring for gatehunder

Norge gjennomførte i 2012-13 en undersøkelse på gatehunder. Dette har ført til en økt bekymring – også ellers i Europa – rundt smittefaren fra slike hunder. Ved flere tilfeller er det avslørt dyr med forfalskede papirer ulike steder i Europa. Dette har ført til at Norge ikke lenger kan ignorere den risikoen for norsk dyrehelse som slik innførsel medfører.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910
Publikumshenvendelser: Ditt nærmeste avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910
Publikumshenvendelser: Ditt nærmeste avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00