Kjæledyr fra Ukraina / Pets from Ukraine

Publisert 02.03.2022     Sist endret 17.06.2022

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for ukrainske flyktninger som kommer til Norge med kjæledyrene sine.

Siden rabies og andre alvorlige sykdommer forekommer i Ukraina, må vi sikre at dette ikke øker risikoen for spredning av smittsomme sykdommer til mennesker og dyr her i landet.

Det er gjort en rekke unntak fra regelverket for at mennesker på flukt fra Ukraina skal kunne ta med seg kjæledyrene sine til Norge.

Unntakene gjelder kun for flyktninger som reiser med sine egne dyr. Du kan ikke bruke transportfirma og lignende, eller sende dyr med andre personer.

Unntakene gjelder kun første gang du ankommer Norge etter krigen har startet. Hvis du returnerer til Ukraina og tar med dyr tilbake til Norge, må du normalt sett følge vanlige regler. Hvis dyrene dine midlertidig har vært i et annet land, mens du har vært i Norge, så må du også følge vanlige regler. I slike tilfeller vil myndighetene normalt sett ikke dekke kostnadene for karantene, prøver og vaksiner.

Les mer om de vanlige reglene her: Slik reiser du med kjæledyret ditt

På denne siden finner du informasjon om hvilke krav som gjelder.

Andre sider med relevant informasjon:

 

Dette gjelder for kjæledyr på flukt med sin eier fra Ukraina

 • Registrering og kontroll: Mattilsynet må registrere og kontrollere alle kjæledyr som kommer til Norge. Dette gjør Mattilsynet for å minimere risikoen for spredning av alvorlige sykdommer, som rabies, til mennesker og andre dyr i Norge.
   
 • Forhåndsvarsling av ankomst: Hvis det er mulig, skal ankomst med kjæledyrdyr forhåndsvarsles til Mattilsynet, slik at kontrollen kan gjennomføres så raskt som mulig etter grensepassering.
   
 • Kontroll av kjæledyr som kommer direkte til mottak / hotell / private hjem: Hvis kjæledyrene ikke blir kontrollert ved grensepassering, må Mattilsynet kontaktes umiddelbart etter ankomst (telefon 22 40 00 00). Mattilsynet vil da gjennomføre kontrollen etter nærmere avtale.

Krav til hund, katt og ilder:

 • Merking: Dersom hunder, katter eller ildere ikke er ID-merket på forhånd, vil dette blir gjort av veterinær i Norge
   
 • Rabiesvaksine: Dyr som ikke er vaksinert mot rabies ved ankomst, vil bli plassert i en midlertidig karantenefasilitet. Mattilsynet vil sørge for vaksinering.

  Blodprøve som viser at rabiesvaksinen virker som den skal (antistoff titerkontroll): Dyr som ikke har tatt en slik prøve, vil bli plassert  i en midlertidig karantenefasilitet. Mattilsynet vil sørge for at det blir tatt blodprøve. Det er for tiden stort press på alle analyselaboratorier i hele Europa. Det kan derfor ta flere uker før prøvesvaret er klart. Det må gå minst 30 dager etter vaksinasjonen før blodprøve kan tas.

  Hvis vaksinen virker, må dyret i utgangspunktet være i karantene i ytterligere 3 måneder.
  Mattilsynet vil vurdere muligheten for hjemmeisolasjon. Hjemmeisolasjon forutsetter blant annet at dyreeier bor et sted hvor det tillatt å ha dyr.
   
 • Revens dvergbendelorm: Hvis hunder ikke er behandlet (av veterinær) mot revens dvergbendelorm 1-5 dager før innreise til Norge, må de behandles snarest mulig etter innreise.

  All avføring må samles opp og kastes i restavfall i tiden før og minimum 5 dager etter behandlingen.

Andre kjæledyr

Kjæledyr av andre arter enn hund, katt og ilder må undersøkes (klinisk) av en veterinær i Norge.

Mattilsynet jobber med ytterligere endringer. Følg derfor med på oppdateringer på denne siden.

 

Kostnader dekkes av myndighetene

Flyktninger fra Ukraina med kjæledyr, vil ikke bli belastet økonomisk for behandling, prøvetaking og eventuell karantene forbundet med innførselen.

Eventuelle utgifter til andre veterinærtjenester må dyreeier i utgangspunktet dekke selv.

Flere norske dyrevernorganisasjoner har sagt seg villige til å betale for annen nødvendig veterinærbehandling enn den som dekkes av myndighetene. Dyreeier må da gi samtykke til dette.

 

Unntakene gjelder kun for kjæledyr som følger sin eier på flukt fra Ukraina

Disse unntakene gjelder kun for flyktninger fra Ukraina som reiser sammen med kjæledyrene sine.

Unntakene gjelder ikke gatehunder, hunder fra «shelter» og lignende. De må følge reglene som normalt gjelder.

 

Forbudte hunderaser

Dersom det kommer forbudte hunderaser til Norge med flyktninger fra Ukraina, må eier søke om dispensasjon for å ha hunden i Norge. Mattilsynet er behjelpelig med dette ved registrering og kontroll. Dispensasjonen behandles av Politidirektoratet.

 

Eksotiske dyr

19 reptilarter er tillatt å holde i Norge. Dersom ukrainere på flukt har med seg arter som ikke er tillatt å holde i Norge kan det søkes fra unntak om forbudet til Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har laget informasjon om regler som gjelder for ukrainske flykntinger som har med seg eksotiske kjæledyr til Norge.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer