Faktaartikkel

Alle dyr skal ha gyldig rabiesvaksinasjon

Publisert 26.10.2016     Sist endret 03.03.2022

Hunder, katter og ildere som kommer til Norge skal ha gyldig vaksinasjon mot rabies. For at vaksinasjonen skal være gyldig, må både vaksinen og vaksinasjonen oppfylle bestemte krav.

Veiviser: Slik reiser du med kjæledyret ditt

Rabiesvaksinen må være

 • en inaktivert vaksine (fremstilt av drepte virus) som oppfyller den internasjonale standarden (WHO), eller 
 • en rekombinant vaksine (fremstilt ved hjelp av rekombinant DNA-teknikk (bioteknologi, genteknologi))

Hvis vaksinen gis i Norge eller et annet EØS-land, skal den ha markedsføringstillatelse for den aktuelle arten. I Norge gis markedsføringstillatelser av Statens legemiddelverk.

Følgende rabiesvaksiner har markedsføringstillatelse i Norge, og er godkjent for bruk etter vaksineprodusentens anbefalinger:

Hvis rabiesvaksinen gis i et land eller område utenfor EØS, skal den ha godkjenning eller lisens fra myndighetene der og oppfylle krav fra Verdens dyrehelseorganisasjon.

Legemiddelverket har ansvar for vurdering av dokumentasjonen til legemidler som får markedsføringstillatelser i Norge.

Hver enkelt rabiesvaksine er forskjellig, og blir dokumentert på selvstendig grunnlag. Man kan derfor ikke uten videre overføre vaksinasjonsregimer mellom ulike rabies vaksiner, eller sjonglere mellom ulike vaksiners regimer. Det vil si at man ikke kan behandle alle rabiesvaksiner som om de er like, har samme egenskaper og samme vaksinasjonsregime. Man kan med andre ord ikke vaksinere dyr med rabies vaksiner fra forskjellige produsenter etter en produsents anbefalte regime, da disse ikke er dokumentert i slik kombinasjon i sin markedsføringstillatelse. Du risikerer da at dyret ikke oppfyller rabiesvaksinekravet ved reise til andre land og ved retur til Norge.

Vaksinasjonen må oppfylle alle disse kravene:

 • Vaksinen må være gitt av en autorisert veterinær.

 • Dyret må være minst 12 uker gammelt når det vaksineres. Hvis dyret ble vaksinert før det var 12 uker gammelt, må det vaksineres på nytt før det kan reise til Norge.

 • Vaksinasjonsdatoen må være angitt av en autorisert veterinær på riktig sted i kjæledyrpasset eller en offentlig veterinær på riktig sted i helsesertifikatet. Vaksinasjonen må være gitt etter at hunden er ID-merket eller hundens ID er avlest av utførende veterinær

 • Vaksinasjonen må være gitt, og ved behov fornyet, i samsvar med vaksineprodusentens anbefaling.

 • Ved grunnvaksinering er vaksinasjonen gyldig tidligst 21 dager etter at vaksinen ble gitt. Ved revaksinering er vaksinasjonen gyldig fra vaksinasjonsdatoen dersom vaksinen ble gitt innenfor gyldighetstiden av forrige vaksinasjon. Ble vaksinen derimot gitt etter at gyldighetstiden for forrige vaksinasjon hadde utløpt, er ikke vaksinasjonen gyldig før det har gått minst 21 dager etter at vaksinen ble gitt (som ved grunnvaksinering).

  Presisering av gyldig revaksinering: Første revaksinering etter grunnvaksinering med Rabisin vet.® skal foretas i perioden 30 – 0 dager før utløp av gjeldende vaksinasjon for at injeksjonen skal regnes som en gyldig revaksinasjon.

  Eksempel med hund vaksinert med Rabisin vet.®: Første vaksine (grunnvaksinering) settes 1.januar 2017- da må revaksinering settes etter 1. desember 2017 og innen utløpet av 1. januar 2018 for at revaksineringen skal være gyldig. Dersom revaksineringen settes innenfor dette angitte tidsrommet vil vaksine nummer 2 være gyldig i tre år. Dersom grunnvaksinen og første revaksinasjon er gitt som beskrevet over kan etterfølgende revaksinasjoner gis hvert tredje år, senest på samme dato som vaksinen ble gitt. Går det mer enn tre år etter siste revaksinasjon må vaksinasjonsregimet startes på nytt.
   

 • Vaksinasjonens gyldighetstid skal være angitt av en autorisert veterinær på riktig sted i kjæledyrpasset eller en offentlig veterinær på riktig sted i helsesertifikatet. Gyldighetstiden kan variere mellom ulike vaksiner og ulike land.
   
 • Dersom en vaksine gis på en dato det ene året kan vaksinen gis gyldighetstid til og med den samme datoen ett eller tre år etter.

 • Husk at produsenten av Rabisin vet.® anbefaler at dyr ved vaksinering med Rabisin vet.® ikke skal motta andre vaksiner i tidsrommet 14 dager før-14 dager etter at dyret vaksineres.

Les mer intervallet for revaksinering av hund mot rabies på Statens legemiddelverks nettsider.

Gjelder ikke mellom Norge og Sverige

Hunder, katter og ildere som kun forflyttes mellom Norge og Sverige trenger ikke å være vaksinert mot rabies.

Fant du det du lette etter?