Alle dyr skal ha helsesertifikat eller pass

Publisert 14.01.2013     Sist endret 05.10.2016

  • Alle dyr som skal inn i Norge må ha helsesertifikat eller pass.
  • Dersom du kommer til Norge fra et annet EØS-land skal dyret følges av pass. Helsesertifikat er et alternativ for dyr fra land eller områder utenfor EØS som kommer til Norge via et annet EØS-land.   
  • Dersom du kommer fra følgende land eller områder utenfor EØS: Andorra, Sveits, Færøyene, Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino eller Vatikanstaten, skal dyret følges av pass eller helsesertifikat.
  • Dersom du kommer fra andre land eller områder utenfor EØS, inkl. Svalbard, skal  dyret følges av helsesertifikat. Pass er et alternativ for dyr som gjeninnføres etter midlertidig opphold/transitt i disse landene eller områdene dersom dyret fikk nødvendig rabiesvaksinasjon og gjennomgikk nødvendig titrering av rabiesantistoffer før det forlot EØS.
  • Pass og helsesertifikater skal oppfylle kravene til utforming, layout og språk fastsatt i kjæledyrforskriften, jf. forordning (EU) nr. 577/2013 .
  • Pass får du hos en autorisert veterinær. Helsesertifikat må du til en offentlig veterinær for å få.
  • Både pass og helsesertifikat skal inneholde navnet til dyrets eier og informasjon om identitetsmerking, behandling mot bendelorm, rabiesvaksine og evt. blodprøvekontroll av rabiesvaksine der det er aktuelt.

Du finner den norske versjonen av forordning (EU) nr. 577/2013 som vedheng til kjæledyrforskriften. Versjoner av forordningen på de andre EØS-landenes språk finner du på Eur-Lex.

Slik reiser du med kjæledyret ditt.

Fant du det du lette etter?