Faktaartikkel

Alle dyr som skal inn i Norge må ha helsesertifikat eller kjæledyrpass

Publisert 14.01.2013     Sist endret 16.07.2020

Fra EØS-land

  • Dersom du kommer til Norge fra et EØS-land skal dyret følges av kjæledyrpass.
  • Kjæledyrpass skal oppfylle kravene til utforming, layout og språk fastsatt i kjæledyrforskriften, jf. forordning (EU) nr. 577/2013.
  • Kjæledyrpass får du hos en autorisert veterinær.
  • Kjæledyrpass skal inneholde navnet til dyrets eier og informasjon om identitetsmerking, behandling mot revens dvergbendelorm og rabiesvaksine.

Fra land eller områder utenfor EØS, inkl. Svalbard

  • Dersom du kommer til Norge fra land eller områder utenfor EØS inkl. Svalbard skal dyret følges av helsesertifikat.   
  • Kjæledyrpass er et alternativ for dyr som gjeninnføres etter midlertidig opphold/transitt i land eller områder utenfor EØS inkl. Svalbard dersom dyret fikk nødvendig rabiesvaksinasjon og gjennomgikk nødvendig titrering av rabiesantistoffer før det forlot EØS. Vær oppmerksom på at hvis dyret vaksineres mot rabies i et land utenfor EU/EØS, må det utstedes et helsesertifikat av offentlig veterinær i avsenderlandet (se under), selv om dyret har kjæledyrpass. Bendelormbehandling kan føres inn i kjæledyrpasset.
  • Helsesertifikater skal oppfylle kravene til utforming, layout og språk fastsatt i kjæledyrforskriften, jf. forordning (EU) nr. 577/2013.
  • Helsesertifikat utstedes av offentlig veterinær i avsenderlandet.
  • Helsesertifikat skal inneholde navnet til dyrets eier og informasjon om identitetsmerking, behandling mot bendelorm, rabiesvaksine og evt. blodprøvekontroll av rabiesvaksine der det er aktuelt. Helsesertifikatet er gyldig for innreise til EU(/EØS i inntil 10 dager etter utstedelsesdatoen. Bendelormbehandlingen kan føres inn i helsesertifikatet også etter at offentlig veterinær har bekreftet sertifikatet.

Fra følgende land og områder utenfor EØS: Andorra, Sveits, Færøyene, Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino eller Vatikanstaten

  • Dersom du kommer til Norge fra land eller områder nevnt ovenfor skal dyret følges enten av kjæledyrpass eller helsesertifikat.

Du finner den norske versjonen av forordning (EU) nr. 577/2013 som vedheng til kjæledyrforskriften. Versjoner av forordningen på de andre EØS-landenes språk finner du på Eur-Lex.

Slik reiser du med kjæledyret ditt.

Fant du det du lette etter?