Innførsel av kjæledyr via OSL Gardermoen og Storskog Vei

Publisert 14.01.2013     Sist endret 22.02.2021

Reise til Norge med kjæledyr fra tredjestater eller territorier som står på liste over områder og tredjestater nevnt i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013, skal skje over Oslo Lufthavn eller Storskog. Hvis du kan dokumentere at kjæledyret ditt har blitt kontrollert ved et annet godkjent innførselssted i EU/EØS (se liste over EUs godkjente innførselssteder.) kan dyrene føres inn til Norge over andre grensepasseringssteder. Det er ikke mulig å få utført en slik kontroll dersom du og kjæledyret ditt bare mellomlander og er i transitt i en EU/EØS-stat.

Det er kun kjæledyr fra EU-land og fra Andorra, Sveits, Færøyene, Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Vatikanstaten som kan komme til Norge over andre grenseoverganger (jf. listen i forordning (EU) nr. 577/2013 vedlegg II del 1). Reise med kjæledyr fra Svalbard kan i tillegg skje over Tromsø Lufthavn, Tromsø Havn og Bodø Havn.

Forhåndsvarsel

Hvis du og kjæledyret kommer direkte fra en tredjestat*, må du varsle Mattilsynet på Gardermoen eller Storskog om når og hvor du kommer, senest 2 arbeidsdager før du kommer til Norge.

*Tredjestat er land utenfor EU/EØS-området

Reiser du med kjæledyr fra Svalbard til Tromsø eller Bodø må du minimum 2 arbeidsdager før du kommer til Norge, varsle Mattilsynet ved Avdeling Troms og Svalbard / Avdeling Salten på telefon: (+ 47) 22 40 00 00.

Dersom Mattilsynet ikke mottar forhåndsvarsling om ankomsten, må du påregne ekstra ventetid før kontrollen kan gjennomføres, spesielt på kveldstid og i helgene. Det kan medføre forsinkelser og utgifter for deg som kjæledyreier.

 • Gardermoen (Oslo)

  Telefon: (+ 47) 22 77 79 00 (kontortid, direkte) Vær oppmerksom på de ulike tidssonene, slik at du treffer oss i kontortiden norsk tid. Se lenke for oversikt over tidssoner

  Telefon: (+ 47) 22 40 00 00 (hvis din henvendelse haster, utenom kontortid)
  E-post: BIP-gardermoen@mattilsynet.no (leses i kontortiden mandag-fredag)
   
 • Storskog (Kirkenes)
  Telefon: (+ 47) 957 79 121
  Telefaks: (+ 47) 78 99 75 00
  E-post: BIP-Storskog@mattilsynet.no
Fant du det du lette etter?