Faktaartikkel

Innførsel av kjæledyr via OSL Gardermoen og Storskog Vei

Publisert 14.01.2013     Sist endret 25.01.2022

Reise til Norge med kjæledyr fra land utenfor EU/EØS-området skal skje over Oslo Lufthavn eller Storskog. Bare hvis du kan dokumentere at kjæledyret ditt har blitt kontrollert ved et annet godkjent innførselssted i EU/EØS (se liste over EUs godkjente innførselssteder), kan dyret føres inn til Norge over andre grensepasseringssteder. Det er ikke mulig å få utført en slik kontroll dersom du og kjæledyret ditt bare mellomlander og er i transitt i en EU/EØS-stat.

Det er kun kjæledyr fra EU-land og fra Andorra, Sveits, Færøyene, Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Vatikanstaten som kan komme til Norge over andre grenseoverganger (jf. listen i forordning (EU) nr. 577/2013 vedlegg II del 1). Reise med kjæledyr fra Svalbard kan i tillegg skje over Tromsø Lufthavn, Tromsø Havn og Bodø Havn.

Forhåndsvarsel

Hvis du og kjæledyret kommer direkte fra en tredjestat*, må du varsle Mattilsynet på Gardermoen eller Storskog om når og hvor du kommer, senest 2 arbeidsdager før du kommer til Norge.

*Tredjestat er land utenfor EU/EØS-området

Reiser du med kjæledyr fra Svalbard til Tromsø eller Bodø må du minimum 2 arbeidsdager før du kommer til Norge, varsle Mattilsynet ved Avdeling Troms og Svalbard / Avdeling Salten på telefon: (+ 47) 22 40 00 00.

Dersom Mattilsynet ikke mottar forhåndsvarsling om ankomsten, må du regne med ekstra ventetid før kontrollen kan gjennomføres, spesielt på kveldstid og i helgene. Det kan medføre forsinkelser og utgifter for deg som kjæledyreier.

 • Gardermoen (Oslo)

  Telefon: (+ 47) 22 77 79 00 (kontortid, direkte) Vær oppmerksom på de ulike tidssonene, slik at du treffer oss i kontortiden norsk tid. Se lenke for oversikt over tidssoner

  Telefon: (+ 47) 22 40 00 00 (hvis din henvendelse haster, utenom kontortid)
  E-post: BIP-gardermoen@mattilsynet.no (leses i kontortiden mandag-fredag)
   
 • Storskog (Kirkenes)
  Telefon: (+ 47) 957 79 121
  Telefaks: (+ 47) 78 99 75 00
  E-post: BIP-Storskog@mattilsynet.no
Fant du det du lette etter?