Slakting av dyr

Publisert 27.08.2012     Sist endret 23.06.2021

Koronautbruddet - Dyretransport

 

Alle slakteri i Norge skal vera godkjende av Mattilsynet. Dei må retta seg både etter regelverket for hygiene og etter regelverk for dyrevelferd og dyrehelse.

Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt. Det gjeld dyrevelferdsregelverket så lenge dyra er levande, og det gjeld hygieneregelverket for den vidare slaktebehandlinga.

Mattilsynet kontrollerer òg alt slakt.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Veileder fra Mattilsynet - kjøttkontroll og MKI PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

NødslaktsertifikatWord

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Slakting av dyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer