Slakting av dyr


Publisert 27.08.2012 | Sist endret 15.01.2013

Alle slakteri i Norge skal vera godkjende av Mattilsynet. Dei må retta seg både etter regelverket for hygiene og etter regelverk for dyrevelferd og dyrehelse.

Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt. Det gjeld dyrevelferdsregelverket så lenge dyra er levande, og det gjeld hygieneregelverket for den vidare slaktebehandlinga.

Mattilsynet kontrollerer òg alt slakt.

Mer om slakting av dyr

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Risikovurderinger

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om tema:
Slakting av dyr Regelverksendringer, nyheter og annet aktuelt stoff tilknyttet dette tema

Relaterte nyheter

Alle nyheter