Slakting av dyr

Publisert 27.08.2012     Sist endret 03.09.2020

Koronautbruddet - Dyretransport

Til dyrebilsjåfører under koronavirusutbruddet 

Alle slakteri i Norge skal vera godkjende av Mattilsynet. Dei må retta seg både etter regelverket for hygiene og etter regelverk for dyrevelferd og dyrehelse.

Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt. Det gjeld dyrevelferdsregelverket så lenge dyra er levande, og det gjeld hygieneregelverket for den vidare slaktebehandlinga.

Mattilsynet kontrollerer òg alt slakt.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Slakting av dyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer