Veiledere

Publisert 10.01.2022     Sist endret 26.09.2022

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder fra Mattilsynet - kjøttkontroll og MKI 28.04.2021 PDF
Veileder om nødslakt 09.03.2021 PDF
Veiledning til drikkevannsforskriften 01.01.2017 Veiledningsartikkel
Veileder til mateksportforskriften 14.07.2020 PDF
Veiledning om søknad om tillatelse til avliving av oppdrettshjort på oppdrettsenheten 08.01.2020 PDF

Regelverk og veiledning