Plantevernmidler

Veiledning om bruk, produksjon og salg av plantevernmidler, samt kurs og autorisasjon for bruk.

Mer informasjon

Nyheter

Veiledere

Skjema og maler

Regelverk

Klagesaker

Informasjonsmateriell

Lenker til andre

Varsle om plantevernmidler

Du bør varsle Mattilsynet om

  • Plantevernmidler
  • Plantesykdom eller skadegjører
  • Ulovlig import eller andre forhold

Varsle Mattilsynet