Faktaartikkel

Smittsom leverbetennelse hos hund

Publisert 29.10.2021     Sist endret 29.10.2021
Glad hund med sprøyte i munnen
Alle hunder bør vaksineres mot smittsom leverbetennelse  Foto: Mattilsynet

Smittsom leverbetennelse hos hund (HCC) er en virussykdom forårsaket av Canine Adenovirus 1. Sykdommen smitter ikke til mennesker. De fleste norske hunder vaksineres mot denne sykdommen da den er en del av kjernevaksinene til hund. Sykdommen forekommer derfor sjelden i Norge. 

Symptomer og smitte

Symptomer på smittsom leverbetennelse kan være oppkast og diaré, blødninger, magesmerter, feber, gule slimhinner og blågrå blakking av øyne på grunn av ødem i hornhinnen. Smittede hunder blir syke etter 4-7 dager. Uvaksinerte valper og unge dyr er mest utsatt mot alvorlig infeksjon, mens voksne uvaksinerte hunder kan ha et lettere sykdomsforløp. Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommen, bortsett fra generell støttebehandling. Hunder som overlever, kan være smittebærere i mange måneder.

Hos uvaksinerte hunder kan dødeligheten være høy. Fullvaksinerte hunder blir svært sjeldent syke av smittsom leverbetennelse og alle hunder bør derfor vaksineres mot sykdommen.

Viruset smitter enten direkte fra hund til hund eller indirekte via sko, klær, hender og andre gjenstander som har hatt kontakt med en smittet hund eller dens avføring eller oppkast. Viruset er svært motstandsdyktig og kan overleve lenge i miljøet.

Hvis hunden din blir syk med for eksempel høy feber eller alvorlig oppkast og diaré, bør du alltid kontakte veterinær. For å unngå å smitte andre hunder bør du alltid passe på at hunden din ikke har tett kontakt med andre hunder så lenge den har symptomer på sykdom.

Alle hunder bør vaksineres mot smittsom leverbetennelse

Vaksinasjon er et svært viktig tiltak mot smittsom leverbetennelse hos hund. Vaksine mot smittsom leverbetennelse er en av de anbefalte kjernevaksinene til hund. Mattilsynet anbefaler at alle hunder vaksineres mot smittsom leverbetennelse, selv om dette ikke er lovpålagt. Ta kontakt med veterinær om vaksineanbefalinger for din hund.

Meldeplikt

Smittsom leverbetennelse hos hund er en C-sykdom, og veterinærer som påviser denne sykdommen skal melde ifra til Mattilsynet. Dette kan gjøres i Mattilsynets skjematjenester..

Fant du det du lette etter?