Kunngjøring

Flere antibiotikaresistente bakterier blir meldepliktige

Publisert 05.04.2019     Sist endret 31.05.2019

Veterinærer og laboratorier får en viktigere rolle i overvåkingen av antibiotikaresistens. Fra 01.06.2019 blir MRSA og flere andre typer antibiotikaresistente bakterier meldepliktige.

Slik melder du fra om funn av resistente bakterier

De ulike resistensformene er ennå ikke lagt inn i diagnosekodene i VetReg. Funn meldes til resistens@mattilsynet.no. Meldingen skal inneholde:

 • Navn, adresse og kontaktinfo på veterinær som har tatt prøven
 • Navn, adresse og kontaktinfo på laboratoriet som har undersøkt prøven
 • Foreligger det isolat ja/nei
 • Resistenstype
 • Dyreholdets identitet, navn og adresse og kontaktinfo
 • Dyreart
 • Produksjonstype
 • Antall dyr
 • Dato for påvisning

Norge har svært lite antibiotikaresistens sammenlignet med de fleste andre land. Slik vil vi fortsatt ha det.  For å klare dette trenger vi oversikt over og kunnskap om resistente bakterier. Først når vi har det kan vi sette i gang tiltak som hindrer at forekomst av antibiotikaresistens i Norge øker. Derfor er styrket overvåkning og kunnskapsutvikling viktige tiltak i regjeringens strategi mot antibiotikaresistens.

For å sikre at vi får til dette har regjeringen endret forskrift om varsel og melding om sykdom, og Mattilsynet har nå innført meldeplikt for visse antibiotikaresistente bakterier.

Konkret betyr dette at veterinærer og laboratorier skal melde fra til Mattilsynet hvis de påviser en eller flere antibiotikaresistente bakterier hos dyr.

Disse bakteriene skal det meldes om

Laboratorier og dyrehelsepersonell får nå plikt til å varsle Mattilsynet hvis de påviser LA-MRSA hos storfe, småfe og svin. LA-MRSA regnes som en B-sykdom på disse dyreartene. Les mer om LA-MRSA på mattilsynet.no

I tillegg skal laboratorier og veterinærer melde fra om følgende resistensformer, uansett dyreart:

 • Kolistinresistente Enterobacteriaceae - Colistin resistant Enterobacteriaceae
 • ESBL/AmpC produserende Enterobacteriaceae - ESBL/AmpC-producing Enterobacteriaceae
 • Fluorokinolonresistente Enterobacteriaceae – Fluoroquinolone-resistant Enterobacteriaceae
 • Karbapenemaseproduserende / Karbapenemresistente Enterobacteriaceae – Carbapenemase-producing / Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae
 • Linezolidresistente Enterokokker - Linezolid-resistant Enterococcus faecium og E. faecalis
 • MRSA - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
 • MRSP - Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)
 • VRE – Vancomycin-resistant Enterococcus faecium og E. faecalis

Disse sykdommene regnes som C-sykdommer og flere av dem er de samme som meldes på mennesker. Folkehelse og dyrehelse henger tett sammen og vi må derfor se på disse under ett, derav begrepet «one health»/en helse.

Så ofte skal du melde fra og slik gjør du det

Påvisning av LA-MRSA skal meldes fra til Mattilsynet umiddelbart, i likhet med andre A- og B-sykdommer. Dersom man påviser MRSA hos svin, storfe eller småfe, vil man alltid mistenke at det er LA- MRSA til bakterien er SPA typet.

Påvisning av de øvrige antibiotikaresistente bakteriene som blir meldepliktige skal meldes til Mattilsynet. Her er det mulig å samle opp påvisninger og sende inn en gang i uken.  Disse melder du fra om via skjemaet du sender inn til Mattilsynet. Se hvordan i egen faktaboks.

Veterinærinstituttet skal sammen med Den norske veterinærforening og Mattilsynet lage retningslinjer for hvordan håndtere påvisninger i dyreklinikker, samt anbefalinger til de som får påvist resistente bakterier hos hester og hunder.

Dersom en veterinær har sendt prøver til et laboratorium i utlandet, må veterinæren melde fra om eventuelle funn av antibiotikaresistens.  Dersom laboratorier har isolater av bakteriene skal de, om Mattilsynet ber dem om det, sende isolatene til Veterinærinstituttet. Det er Veterinærinstituttet som er det norske referanselaboratoriet for antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr.

Dette skjer med dyrene

De fleste resistensformene er C-sykdommer. Ved funn vil ikke Mattilsynet iverksette tiltak, utover å registrere påvisningen.

LA-MRSA hos svin og drøvtyggere er en B-sykdom. Ved påvisning av LA-MRSA hos disse dyreartene vil Mattilsynet iverksette tiltak avhengig av hva slags dyr det er snakk om.  På mattilsynet.no kan du lese retningslinjen for håndtering av LA-MRSA hos drøvtyggere og svin

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910 / e-post: pressevakt@mattilsynet.no


Les mer

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910 / e-post: pressevakt@mattilsynet.no