Faktaartikkel

Stevneveterinærtjenesten

Publisert 04.07.2012     Sist endret 14.02.2019

Stevneveterinæren er en offentlig tilsatt veterinær som fører tilsyn med bestemmelsene i offentlig regelverk for dyrehelse og dyrevelferd under totalisatorløp for hest.

Stevneveterinæren skal se hestene i bevegelse før løpet og har blant annet fullmakt til å:

  • stoppe løp
  • nedlegge startforbud for enkelthester
  • ta dopingprøver
  • inspeksjon (undersøkelser, inkludert prøveuttak, baneforhold)
  • myndighet til å treffe enkeltvedtak innenfor banens område

Stevneveterinæren skal også:

  • utføre nødvendig førstehjelp under løpene
  • kreve utbedring av baneforhold dersom det ikke er dyrevernmessig forsvarlig å gjennomføre løp.

Stevneveterinærens arbeidsområde og oppgaver er spesifisert i regelverket.

Ansettelsesforhold og koordinering

Stevneveterinærene er ansatt av Mattilsynet og får sin lønn av Norsk Rikstoto.

Mattilsynets koordinerer tjenesten.

Mattilsynet, Avdeling nasjonale oppgaver bistår avdelingene ved spørsmål om stevneveterinærtjenesten. Det er opprettet et samarbeidsutvalg for stevneveterinærtjenesten der det er oppnevnt representanter for stevneveterinærene, representanter fra Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklubb.

Omfang av tjenesten

I Norge finnes det i dag 12 travbaner og en galoppbane der det arrangeres løp hver uke. I tillegg arrangeres det sporadisk løp på lokale baner forskjellige steder i landet av lokale travklubber tilsluttet Det Norske Travselskap (DNT).

Ca. 30 veterinærer er ansatt som stevneveterinærer eller vikarer for disse.

Fant du det du lette etter?