Bruk av piggtråd i gjerder for å regulere dyrs ferdsel er forbudt

Publisert 22.04.2014     Sist endret 22.04.2014

Det er forbudt å bruke piggtråd i gjerder som har til formål å regulere dyrs ferdsel. Forbudet har vært gjeldende siden 1. januar 2010.

Forbudet retter seg mot nye gjerder

Forbudet gjelder også eksisterende gjerder med behov for vedlikehold, der gjerdetråd skal skriftes ut helt eller delvis.

Med dyrs ferdsel menes både egne og andres dyr, samt viltlevende dyr. Selv om forbudet har vært gjeldende siden 1. januar 2010 fikkdet det mange slike gjerder rundt om i landet.

Gjerder som er satt opp før 1. januar 2010 kan også være forbudt dersom dyr utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Fjerning av piggtråd i gjerderester

Piggtråd i gamle gjerder som har falt ned bør fjernes for å hindre at dyr blir påført skader.

Lokale forskrifter er opphevet

Den gamle dyrevernloven satte forbud mot å bruke piggtråd i gjerder i utmark uten samtidig bruk av annet gjerdemateriale. Kommunestyret kunne fastsette strengere forbud. Mange kommuner hadde slike forskrifter, men disse er nå opphevet.

Lov om grannegjerde tillater bruk av piggtråd i gjerder som benyttes til andre formål enn å regulere dyrs ferdsel, som f eks i forbindelse med sikring av fabrikker, lager, militære områder og lignende. I den grad slike gjerder utgjør en fare for dyrs velferd, kan slike gjerder likevel være forbudt etter dyrevelferdsloven ( §15 første ledd første punktum).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ditt nærmeste distriktskontor, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ditt nærmeste distriktskontor, tlf. 22 40 00 00