Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 01.03.2018)

Publisert 17.01.2018     Sist endret 06.08.2018

Endringen gjelder 3 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av sommeren 2018.

Rettsaktene omhandler avslag på godkjenning av formaldehyd som konserveringsmiddel og fôrhygienefremmer, godkjenning av enzymet endo-1,4-b-xylanase produsert av soppen Trichoderma reesei som fôrtilsetningsstoff i kategorien avltekniske tilsetningsstoff, og godkjenning av aminosyren L-arginine produsert ved hjelp av bakterien Corynebacterium glutamicum som fôrtilsetningsstoff i kategorien ernæringsmessige tilsetningsstoffer.

Formaldehyd blir i noen EU-land brukt for å dekontaminere salmonellainfisert fôr, i tillegg til konserveringsmiddel i melkeerstatning for smågris. Formaldehyd er fra før faset ut som godkjent biocid pga. sin helsemessige effekt (kreftfremkallende), og har nå fått avslag på godkjenning som fôrtilsetningsstoff med samme begrunnelse. Endo-1,4-b-xylanase produsert av Trichoderma reesei og L-arginine produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum  er godkjenning av preparater som ikke er godkjent tidligere. Nye preparater er ofte mer effektive enn tidligere godkjente til samme formål. Utvidelse av bruksområde gjør at stoffene/preparatene kan brukes som fôrtilsetningsstoff i fôr til flere dyrearter og formål. Dette gir fôrindustrien og deres kunder større valgmuligheter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

Høringsfrist 01.03.2018
 
Endringene er fastsatt

 

 26.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf.: 22 77 92 41