Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (frist juni 2019)

Publisert 26.04.2019     Sist endret 20.02.2019

Det er forslag til 17 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Det er 5 fornyinger av godkjenninger, 2 regodkjenninger etter nytt regelverk, 8 godkjenninger av nye tilsetningsstoffer og 2 endringer av eksisterende godkjenninger.

Endringene inkluderer regodkjenning av vitamin B2 (riboflavin) etter nytt regelverk, og økning av største tillate tilsatte mengde av vitamin D3 (kolekalsiferol) i fullfôr til laks.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2019.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

 

Høringsfrist: 11.06.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 11.06.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41