Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 04.04.2019)

Publisert 20.02.2019     Sist endret 20.02.2019

Endringen gjelder 3 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2019.

Høringen gjelder en rettsakt som regodkjenner fire ensileringsmidler, og en rettsakt som retter tekniske feil i forordning (EU) nr. 2018/1565. Høringen omfatter også og to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer; andre teknologiske tilsetningsstoffer og stoffer som stabiliserer den fysiologiske tilstanden.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 04.04.2019
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41