Bivirkninger av kosmetikk

Publisert 22.03.2010     Sist endret 24.11.2017

Har du fått bivirkninger av kosmetikk eller kroppspleieprodukter? Meld fra!

Mange kosmetiske produkter inneholder stoffer som kan gi bivirkninger. Studier utført i Norge og andre europeiske land viser at det er ganske vanlig at bruk av kosmetikk og kroppspleieprodukter gir bivirkninger. Bivirkningene kan være mer eller mindre alvorlige. Alvorlige bivirkninger kan i verste fall ende med innleggelse på sykehus.

Kosmetikk kan i noen tilfeller gi alvorlige bivirkninger

Meld fra selv, eller kontakt helsepersonell eller Mattilsynet

Bivirkningsregisteret for kosmetiske produkter ble startet av Mattilsynet og Folkehelseinstituttet i 2008. Registeret skal gi oversikt over helseproblemer knyttet til produkter og innholdsstoffer. Registeret gir myndighetene mulighet til å endre eller stanse bruk av helseskadelige produkter. Derfor er det viktig at forbrukere som opplever ubehag ved bruk av et kosmetisk produkt melder fra, enten ved å  rapportere selv via Internett - Innmelding av kosmetikkbivirkninger (meldeskjema via Altinn) eller ved å kontakte helsepersonell eller Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Skademeldingar frå publikum bidrar til å gjere kosmetiske produkt tryggare

Gjelder ikke bare sminke

Bivirkningsregisteret for kosmetiske produkter gjelder ikke bare sminke eller parfyme. Det inkluderer alle produkter som påføres kroppens ytre deler, tenner og munnslimhinnene og som er ment å påvirke kroppslukt, rengjøre, beskytte, bevare eller påvirke utseendet. Også bivirkninger etter tatovering og injeksjonsprodukter som "fillere" til lepper kan registreres her.

Helsepersonell har meldeplikt

Leger, tannleger, farmasøyter og helsesøstre er pålagt å melde fra ved mistanke om bivirkninger av kosmetikk. Helsepersonell vil fylle ut meldeskjemaet på vegne av forbruker for deretter å rapportere videre til Folkehelseinstituttet. Det er en fordel om forbruker tar med produktet da det er nødvendig med tilstrekkelig informasjon om produktet for at meldingen skal kunne behandles videre..

Mattilsynet oppfordrer forbruker til å melde fra om bivirkninger etter bruk av kosmetikk og kroppspleieprodukter. For at Mattilsynet skal kunne følge opp saken mot produsentene/importørene av produktet er vi avhengig av at bivirkninger rapporteres. Flere registrerte bivirkningstilfeller på samme produkt eller meldinger om alvorlige reaksjoner vil kunne gi Mattilsynet et grunnlag for å reagere mot produktet.

Folkehelseinsituttet (FHI): Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): Helsepersonell pålegges meldeplikt ved mistanke om bivirkninger av kosmetikk 

Fant du det du lette etter?