Faktaartikkel

Bivirkninger av kosmetikk

Publisert 22.03.2010     Sist endret 18.08.2020

Har du fått bivirkninger av kosmetikk eller kroppspleieprodukter? Meld fra!

Meld fra selv, eller kontakt helsepersonell eller Mattilsynet

Du kan enten

  • selv rapportere direkte via internett ved å bruke meldeskjema på Altinn (krever innlogging med fødsels- og personnummer) eller
  • oppsøke helsepersonell (apotekfarmasøyt, lege, tannlege eller helsesykepleier) slik at de kan fylle ut meldeskjema på dine vegne. Direkte lenke til den nye digitale tjenesten https://uonsket-hendelse.melde.no/kosmetikk (krever pålogging)

I begge tilfellene sendes bivirkningsmeldingene til Mattilsynet for videre behandling.

Helsepersonell har meldeplikt

Helsepersonell slik som leger, apotekfarmasøyter, tannleger og helsesykepleiere er pålagt å melde fra ved mistanke om bivirkninger av kosmetikk. Derfor – meld fra om bivirkninger til legen din eller apoteket. Helsepersonell vil fylle ut meldeskjemaet på dine vegne. Det er en fordel om forbruker tar med produktet da det er nødvendig med tilstrekkelig informasjon om produktet for at meldingen skal kunne behandles videre.

Om bivirkningsregisteret for kosmetikk

Mange kosmetiske produkter inneholder stoffer som kan gi bivirkninger. Studier utført i Norge og andre europeiske land viser at det er ganske vanlig at bruk av kosmetikk og kroppspleieprodukter gir bivirkninger. Bivirkningene kan være mer eller mindre alvorlige. Alvorlige bivirkninger kan i verste fall ende med innleggelse på sykehus.

Bivirkningsregisteret for kosmetiske produkter ble startet av Mattilsynet og Folkehelseinstituttet i 2008. Registeret skal gi oversikt over helseproblemer knyttet til produkter og innholdsstoffer. Registeret gir myndighetene mulighet til å endre eller stanse bruk av helseskadelige produkter. Derfor er det viktig at forbrukere som opplever ubehag ved bruk av et kosmetisk produkt melder fra, enten ved å rapportere selv via Internett eller ved å kontakte helsepersonell.

Fra og med september 2019 er en ny digital tjeneste i drift for å melde bivirkninger av kosmetikk (fra helsepersonell) via en felles web-basert meldeportal, som erstatter den tidligere papirbaserte meldeordningen. I den nye løsningen sendes bivirkningsmeldingene digitalt til Mattilsynet for videre behandling.

Gjelder ikke bare sminke

Bivirkningsregisteret for kosmetiske produkter gjelder ikke bare sminke eller parfyme, men også kroppspleieprodukter. Inkludert er også alle produkter som påføres kroppens ytre deler, tenner og munnslimhinnene og som er ment å påvirke kroppslukt, rengjøre, beskytte, bevare eller påvirke utseendet. Bivirkninger etter tatovering og injeksjonsprodukter som "fillere" til lepper kan også registreres her.

Mattilsynet oppfordrer forbruker til å melde fra om bivirkninger etter bruk av kosmetikk og kroppspleieprodukter. For at Mattilsynet skal kunne følge opp saken mot produsentene/importørene av produktet er vi avhengig av at bivirkninger rapporteres. Flere registrerte bivirkningstilfeller på samme produkt eller meldinger om alvorlige reaksjoner vil kunne gi Mattilsynet et grunnlag for å reagere mot produktet.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer