Kunngjøring

Endringer i reguleringen av CMR- stoffer i kosmetiske produkter

Publisert 01.04.2022     Sist endret 01.04.2022

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som endrer reguleringen av CMR- stoffer i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Dette er den tredje årlige oppdateringen («omnibus IV») av den såkalte omnibus reguleringen av stoffer med harmonisert klassifisering som karsinogene, mutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper (i.e CMR-stoffer) i kosmetiske produkter. Alle aktuelle CMR- stoffer som er forbudt å bruke i kosmetiske produkter føres opp på forbudslisten i vedlegg II i kosmetikkforordningen og der det er relevant, utgår av listene over stoffer som er underlagt bruksbegrensninger i vedlegg III til VI. For CMR-stoffer med unntaksvis tillatelse, skal bruksbetingelsene fremgå av stofflistene i vedlegg III til VI ved at vedleggene oppdateres som relevant. Merk at det blant annet ikke lenger vil være tillatt å tilsette stoffene sinkpyrition og 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd (lilial (parfymestoff)) i kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Endringene ble fastsatt av Mattilsynet 21.03.2022 og er kunngjort i Norsk Lovtidend

Se også regelverksprosessen: Forslag til endringer i kosmetikkforskriften : Nye regler for CMR-stoffer i kosmetikk

Fant du det du lette etter?