Regelverksprosess

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for CMR-stoffer, formaldehydfrigjørere samt endringer i reguleringen av et par UV-filtre i kosmetikk

Publisert 19.07.2022     Sist endret 20.07.2022

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II, V og VI diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslaget er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

  • Forslag til regulering av CMR-stoffer ( årlig oppdatering ("Omnibus V"))
  • Forslag til regulering av formaldehydfrigjørere ( funksjon som konserveringsmidler)
  • Forslag til endringer i reguleringen av UV-filtrene Benzophenone -3 og Octocrylene

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
 
Høring

Rettsakten går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

Høringsfrist 15.09.2022 
Rettsakten fastsettes i EU

 

Dato ikke bestemt 
 
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Dato ikke bestemt 
 
Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om kosmetikk- og kroppspleieprodukter og er gjeldende i norsk rett. Fastsatte rettsakter vil bli kunngjort på denne siden.

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS komiteen 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver i seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret. Tlf: 22 77 87 27