Regelverksprosess

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for CMR-stoffer i kosmetikk

Publisert 28.04.2021     Sist endret 28.04.2021

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II, III, IV og VI diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslaget er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

Forslag til regulering av CMR-stoffer ( andre årlige oppdatering («Omnibus III»))

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 10.06.2021

Høring

Rettsakten går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

 11.06.2021
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 10.06.2021

Rettsakten fastsettes i EU

Forordning (EU) 2021/850

 26.05.2021
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 10.06.2021

Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Forordning (EU) 2021/850

 29.10.2021
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 10.06.2021

Rettsakten tas inn i forskrift

Mattilsynet fastsatte 01. november 2021 endringsforskrift som implementerer forordning (EU) 2021/850 i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

 01.11.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver i seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret. Tlf: 22 77 87 27