Tilsynsrapport

Hårfarge – analyse og merkevurdering

Publisert 26.03.2018     Sist endret 17.12.2018

I overvåkningsprogrammet for kosmetikk i 2017 ble 50 hårfarger analysert for innhold av aromatiske aminer. I tillegg ble det gjort en merkevurdering (språk, holdbarhet mm.). Analyseresultatene viste få avvik, men det var mye mangelfull merking, spesielt for nasjonale språkkrav.

Hva undersøkte vi?
  • 50 ulike hårfarger (svart, brun og rød) til hjemme-farging og/eller profesjonelt bruk, hvorav seks til farging av øyevipper / bryn.
Tidsrom:1. januar 2017 - 31. desember 2017
Hva lette vi etter?
  • Aromatiske aminer (kjemisk analyse) -  et utvalg av fargestoffer, der de fleste er sterkt eller ekstremt allergifremkallende, og som enten er forbudt (6 stoffer) eller tillatt innenfor angitte grenseverdier (7 stoffer).
  • Merkevurdering - ingrediensliste (sjekk på ulovlige stoffer), holdbarhet; krav om at advarsler / andre forholdsregler, samt funksjon, skal være merket på norsk; adresse til ansvarlig person.
Hva fant vi?
  • Kjemisk analyse av de 50 hårfargene viste kun ett produkt med overskridelse av grenseverdien for det allergifremkallende stoffet p-fenylendiamin, mens det ikke ble påvist ulovlige fargestoffer.
     
  • Merkevurderingen fastslo brudd på merkereglene for 36 av 37 hårfarger. 80% av disse (29 hårfarger) hadde ikke merking på norsk. Det var også mangler i holdbarhetsmerkingen (15 hårfarger). Noen få hadde mangler i advarselsmerking /forholdsregler eller merking av ansvarlig person. En av hårfargene (til øyevipper/bryn) hadde deklarert innhold av det forbudte aromatiske aminet o-aminofenol.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner