Hva menes med produktets sikkerhetsrapport?

Publisert 21.02.2014     Sist endret 10.02.2015

Alle kosmetiske produkter som markedsføres skal være trygt for menneskers helse når det brukes under normale og rimelige forutsigbare bruksforhold. For å sikre dette, skal alle kosmetiske produkter gjennomgå en sikkerhetsvurdering og det skal utarbeides en sikkerhetsrapport. Det kreves faglig kompetanse innen medisin, toksikologi, farmakologi e.l. for å kunne utarbeide deler av denne sikkerhetsrapporten. Det er ansvarlig person som er ansvarlig for at produktet er sikkerhetsvurdert og at det er utarbeidet en sikkerhetsrapport for produktene.

Ansvarlig person skal sikre at følgende informasjon finnes i sikkerhetsrapporten:

  • Det er tatt hensyn til den beregnede bruken av produktet og forventet systemisk eksponering for de enkeltstående bestanddelene i den endelige sammensetningen.
  • En relevant metode er brukt i sikkerhetsvurderingen
  • Sikkerhetsrapporten skal holdes a jour og nye relevante opplysninger skal tas hensyn til også etter produktet er markedsført.

Dette dokumentet skal benyttes av myndighetene dersom det oppstår helseskader hos forbrukere.

Sikkerhetsvurdering er beskrevet mer detaljert i artikkel 10 og i vedlegg 1 i kosmetikkforskriften.

EU's vitenskapskomite, SCCS, har utarbeidet retningslinjer på testing og vurdering av ingredienser i kosmetiske produkter.

Fant du det du lette etter?