Hva menes med produktets sikkerhetsrapport?

Publisert 21.02.2014     Sist endret 18.08.2020

Alle kosmetiske produkter som markedsføres skal være trygge for menneskers helse når det brukes under normale og rimelige forutsigbare bruksforhold. For å sikre dette, skal alle kosmetiske produkter gjennomgå en sikkerhetsvurdering og det skal utarbeides en sikkerhetsrapport. Det kreves faglig kompetanse innen medisin, toksikologi, farmakologi e.l. for å kunne utarbeide deler av denne sikkerhetsrapporten.

Ansvarlig person skal sørge for at:

  • et kosmetisk produkt er risikovurdert og det er utarbeidet en sikkerhetsrapport for produktet
  • sikkerhetsrapporten er ferdig utarbeidet før produktet omsettes på markedet
  • sikkerhetsrapporten er tilgjengelig og på et språk som kan forståes av norske myndigheter
  • Sikkerhetsrapporten for et kosmetisk produkt skal utarbeides i samsvar med reglene i kosmetikkregelverket. En SDS (Safety Data Sheet) er ikke godkjent som en kosmetisk sikkerhetsrapport.
  • En sikkerhetsrapport består av to deler:
    - sikkerhetsinformasjon om produktet (inneholder alle de opplysningene som er nødvendige for å bevise at produktet er trygt) og
    - sikkerhetsvurdering av opplysningene i første del. Det er en sakkyndig person som skal vurdere produktet. Personen må dokumentere utdanningen sin.

Sikkerhetsvurdering er beskrevet mer detaljert i artikkel 10 og i vedlegg I til kosmetikkforskriften.

Retningslinjer for vedlegg I til kosmetikkforskriften.

Fant du det du lette etter?