Importører og produsenter av kosmetikk må melde seg

Publisert 30.05.2012     Sist endret 20.08.2020
Kvinne som tar på seg maskara.
Importører og norske produsenter av kosmetikk må melde seg til Mattilsynet.  Foto: Mattilsynet

Noen tilbydere av kosmetikk på det norske markedet har en plikt til å registrere virksomheten sin hos Mattilsynet, og i tillegg melde inn til EUs sentraliserte kosmetikkregister. Registrering er nødvendig - og før virksomhet igangsettes, for å drive lovlig.

I henhold til kosmetikkforskriften § 6 første ledd er det registreringsplikt for:

  • Produsenter av kosmetikk og kroppspleieprodukter.
  • Importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter fra tredjestater.
  • De som tar inn kosmetikk og kroppspleieprodukter til Norge fra EØS-området for grossistomsetning (ikke registreringsplikt for virksomheter som kun selger til privatmarkedet når produktene kommer fra EØS).

Det er driftsansvarlig for virksomheten som er ansvarlig for å gi melding til Mattilsynet slik at virksomheten registreres. Dersom en privatperson driver virksomhet i kosmetikkregelverkets forstand (se kosmetikkloven § 4), må vedkommende person gi melding til Mattilsynet gjennom registrering i Mattilsynets skjematjenester

Kosmetikkregelverket (kosmetikkforordningen artikkel 13) pålegger plikt til å melde inn opplysninger om produktet til EUs sentraliserte kosmetikkregister (CPNP). Det er den «ansvarlige personen» for produktet og i noen tilfeller distributøren, som skal sørge for at melding blir gjort

Kosmetikklovens definisjon på omsetning er: «innehav med sikte på sal, frambod for sal, distribusjon, sjølve salet og alle andre former for overdraging, med eller utan vederlag».

Tidligere var det krav om at produktserier på kosmetikk og kroppspleieprodukter skulle meldes inn. Fra 11. juli 2013 er det kun virksomheten som skal registreres.

Tatoverings- og injeksjonsprodukter

Importører og produsenter av tatoveringsprodukter (farger) og andre injiseringsprodukter skal melde seg til Mattilsynet. Dette kravet finner du i Forskrift om tatoveringsprodukter (§ 19). Her skal også produktserier meldes inn.

Registrer virksomhet og produktserie via Mattilsynets skjematjenester (krever innlogging).

Meldeplikten innebærer også at ansvarlig importør og/eller produsent må informere Mattilsynet hvis det skjer endringer i de opplysningene som er registrert.

Fant du det du lette etter?