Spørsmål og svar

Har Norge særegne regler for import / produksjon av kosmetikk og kroppspleieprodukter?

Publisert 18.02.2014     Sist endret 18.02.2014

Den norske kosmetikkforskriften er harmonisert med EUs regelverk. Vi har likevel noen særnorske regler.

  • Importører fra tredjeland og norske produsenter som selger kosmetikk på det norske markedet, har meldeplikt til Mattilsynet. Meldeplikten gjelder også for virksomheter som tar inn kosmetiske varer fra EU/EØS for salg via grossistledd.

  • Kosmetiske varer som selges på det norske markedet skal merkes på norsk. For noen spesifikke punkter, som produktets nominelle innhold (vekt/volum) og dato for minste holdbarhet, skal merkingen være på norsk eller språk som i stavemåte og betydning ligner norsk. Les mer om merking av kosmetiske produkter.

  • Tidligere hadde Norge nasjonale grenser for bruk av flere stoffer med farmakologisk effekt i kosmetikk (ofte kalt legemiddelstoffer).  Den særnorske reguleringen av disse stoffene opphørte med ny kosmetikkforskrift. Selv om reguleringen av disse stoffene har opphørt, har  Mattilsynet kommet frem til noen bruksbegrensninger som må respekteres for at produktene skal være trygge i bruk.

Fant du det du lette etter?