Hva er et produktinformasjons-dokument (PIF eller dossier)?

Publisert 21.02.2014     Sist endret 20.08.2020

Ethvert kosmetisk produkt skal ha et produktinformasjonsdokument. Produktinformasjonsdokumentet skal oppbevares i et tidsrom på ti år etter den datoen da det siste partiet av det kosmetiske produktet ble markedsført. Dokumentet skal gi bakgrunnsinformasjon om produktet (hva det består av, hvordan det er produsert, renhet og en sikkerhetsvurdering mht helseskader). Mer detaljert skal produktinformasjonsdokumentet inneholde følgende opplysninger:

  • En beskrivelse av det kosmetiske produktet som viser en tydelig sammenheng mellom produktet og produktinformasjonsdokumentet
  • Det kosmetiske produktets sikkerhetsrapport (lenke)
  • En beskrivelse av framstillingsmetoden og en erklæring om samsvar med god framstillingspraksis
  • Bevis for den/de eventuelle påståtte virkningen/e av det kosmetiske produktet
  • Data om eventuelle dyreforsøk i forbindelse med utvikling eller sikkerhetsvurdering av produktet og/eller dets bestanddeler

Det er ansvarlig person som skal sørge for at produktinformasjonsdokumentet er utarbeidet og lett tilgjengelig på adressen angitt på etiketten på produktet. Dersom produktet er produsert i Norge, skal myndighetene i Norge ha tilgang til dokumentet. Det er da viktig at dokumentet er på et språk som kan forståes av norske myndigheter.

Produktinformasjonsdokumentet er langt mer omfattende enn et HMS-blad og det kreves faglig kompetanse innen medisin, toksikologi, farmakologi e.l. for å kunne utarbeide deler av et slikt dokument. Dette dokumentet skal benyttes av myndighetene dersom det oppstår helseskader hos forbrukere.

Retningslinje for vedlegg I til kosmetikkforskriften

Fant du det du lette etter?