Tilsyn med kosmetikk og sminke til barn og unge i 2022

Publisert 25.01.2022     Sist endret 26.01.2022
Jente med hårruller og leppestift
Foto: Colourbox.com

I 2022 vil Mattilsynet føre tilsyn med kosmetikk og sminke til barn og unge. Produktene skal tas ut i detaljomsetning og/eller hos importør/distributør.

I tillegg til produkter rettet mot barn vil vi også undersøke produkter som brukes av tenåringer. Følgende produkttyper skal undersøkes: ansiktsmaling, karnevalsminke, fingermaling, badebomber, sminke og leppestift.

Kosmetikk- og kroppspleieprodukter reguleres under kosmetikkloven og kosmetikkforskriften. Fingermaling, som kan påføres både hender, armer og muligens ansikt under barns lek, vil omfattes av regelverk for både kosmetikk og leketøy- jf. Leketøysforskriftens vedlegg 2 om kosmetiske leketøy.

Dette ser vi etter

I barnesminke skal man være særlig oppmerksom på parfymestoffer, da disse kan gi utvikling av allergisk immunrespons (sensibilisering). Ulovlig innhold av tungmetaller (bly, kadmium, nikkel) kan i tillegg til å være allergifremkallende gi økt risiko for andre helseskader. Det er også stoffer som i tillegg til å være helsefarlige, kan ha hormonforstyrrende effekter og/eller være miljøskadelige (e.g. fluorstoffer).

Alle kosmetiske produkter skal oppfylle definisjonene og kravene i kosmetikkregelverket, og markedsføres og merkes slik at produktene gir forbrukerne tilstrekkelig og korrekt informasjon..

Dette bør dere være forberedt på

Merkesjekk og kjemiske analyser:

I tilsynet i 2022 skal det gjøres en samlet vurdering av produktene, både av merkingen og det vi finner ved kjemisk analyse av produktet. Vi skal finne svar på om regelverket for merking etterleves, gjennom å se på de obligatoriske kravene til merking som blant annet språk, betegnelse, holdbarhetsdato, og ingrediensliste – vær særlig oppmerksom på sensibiliserende eller allergifremkallende stoffer, at produktet har en europeisk ansvarlig person (RP) og at meldeplikten til EUs kosmetikkregister etterleves. m.m. 

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?
Hele landet2022Produkter fra importører/produsenter av nevnte kosmetiske produkterMerkingen på produktene blir kontrollert. Dette inkluderer deklarasjonstest av stoffer i ingredienslisten
Hele landet2022Produkter fra importører/produsenter av nevnte kosmetiske produkter

Produktene blir analysert for innhold av mulig allergifremkallende og helsefarlige stoffer. Analysesvarene vurderes opp mot fastsatte grenseverdier eller bruksbegrensninger i regelverket

 

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle kosmetiske produkter i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd – bl.a. sjekke at produktene faller inn under riktig regelverk (kosmetikk vs. leketøy). Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner