Kunngjøring

Ny rettsakt regulerer tilsetning av HEMA/Di- HEMA og UV-filter S87 i kosmetiske produkter

Publisert 24.02.2021     Sist endret 24.02.2021

Stoffet HEMA/Di-HEMA og UV – filteret S87 (Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetat) reguleres for bruk i kosmetikk og kroppspleieprodukter. I tillegg gjøres det endringer i reguleringen av flere hårfargestoffer.

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som regulerer tilsetning av 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) og 11,14-Dioxa-2,9-diazaheptadec-16-enoic Acid, 4,4,6,16-tetramethyl-10,15-dioxo, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) oxy]ethyl ester (Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate eller Di-HEMA TMHDC) i kosmetiske produkter. Dette stoffet er ikke tidligere regulert for bruk i denne type produkter.

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetat (UV-filter S87) reguleres for bruk i kosmetiske produkter. Dette stoffet er heller ikke tidligere regulert for tilsetning i kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Det gjøres også endringer i reguleringen av hårfargestoffer, ytterligere 3 hårfargestoffer forbys og maksimal tillatt konsentrasjon endres for 6 hårfargestoffer.

Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

HEMA/DI-HEMA tillates for bruk i produkter til neglebehandling, men kun for bruk av profesjonelle og produktet skal merkes med advarselsteksten «kun til yrkesmessig bruk». Videre skal pakning/emballasje for negleprodukter som inneholder HEMA/di-HEMA-TMHDC merkes med advarselsteksten «kan forårsake allergisk reaksjon».

UV- filter S87 tillates for bruk som UV-filter i kosmetiske produkter opp til en maksimal konsentrasjon på 3 % i det ferdige produktet, med unntak av anvendelser som kan forårsake eksponering av brukerens lunger gjennom inhalasjon.

For hårfargestoffene gjøres følgende endringer:

  • Hårfargestoffene 1,2,4-Trihydroxybenzene, 2-[(4-Amino-2-nitrophenyl)-amino]-benzoic acid og 4-Amino-3-hydroxytoluene forbys å bruke i kosmetiske produkter
  • Det innføres begrensninger for maksimalt tillatt konsentrasjon for følgende hårfargestoffer: Dimethylpiperazinium Aminopyrazolopyridine HCl, Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl, HC Orange No. 6, Acid Orange 7, Tetrabromophenol Blue og Indigofera Tinctoria.
  • For substansen 2-Methoxymethyl-p-phenylenediamine og tilhørende sulfat, utvides anvendelsesområdet til å inkludere produkter som er ment for å farge øyenvipper.
  • Produkter som inneholder 2-Methoxymethyl-p-phenylenediamine og tilhørende sulfat, og som er ment å farge øyenvipper, skal kun være tillatt for yrkesmessig bruk.
  • Produkter som er ment for farging av øyenvipper skal være merket med passende advarselstekst (mulige bieffekter)

Endringene ble fastsatt av Mattilsynet 08.02.2021 og er kunngjort i Norsk Lovtidend

Se også regelverksprosessen: Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for stoff til bruk i negleprodukter, UV-filter og hårfargestoff i kosmetikk

Fant du det du lette etter?