Database over stoffer brukt i kosmetikk og kroppspleieprodukter

Publisert 21.09.2012     Sist endret 08.09.2020

EU-kommisjonen har en database (CosIng) over stoffer som er å finne i kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Databasen heter CosIng. CosIng: The European Commission database with information on cosmetic substances and ingredients

Man må bruke internasjonalt standardisert navn på ingredienser man skal søke på, for eksempel CAS-nummer eller INCI navn osv.

I cosIng finner man informasjon om:

  • den vanligste funksjonen et stoff har
  • restriksjoner (om stoffet er forbudt eller har grenseverdier). Restriksjonene henviser til vedlegg i kosmetikkforskriften.
  • EU vitenskapskomitéen (SCCP) sin risikovurdering av stoffet

CosIng er et nyttig verktøy for produsenter og importører av kosmetikk, men databasen er ikke uttømmende.

Vær oppmerksom på at ingredienser som er tilordnet med et INCI-navn i CosIng, ikke betyr at stoffet er tillatt for bruk i kosmetiske produkter. CosIng lister også opp medisinske ingredienser. Vider har vi i Norge bruksbegrensninger for enkelte helsefarlige stoffer.

Når det gjelder ingredienser som brukes i kosmetiske produkter som fargestoffer, konserveringsmidler og UV-filtre, er det kun de som er oppført i kosmetikkforskriften som er godkjent (vedlegg IV, V og VI) og oppført i CosIng.

I tillegg til at databasen er et verktøy for produsenter og importører for å få et overblikk over tillatte stoffer, skal bruken av alle ingredienser i kosmetiske produkter støttes av en sikkerhetsvurdering, som vedlegges i PIF (produktinformasjonsdokumentet).

Fant du det du lette etter?