Risikovurdering: Ingen grunn til å advare mot kosmetikk som inneholder ftalat

Publisert 20.12.2005     Sist endret 08.05.2013

Utredninger fra EU og fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, sammen med de lovreguleringer som allerede er gjennomført, viser at det ikke er grunnlag for å advare mot kosmetikk som inneholder ftalat.

Ftalater er en stoffgruppe bestående av mange ulike stoffer. Ftalatene DEHP, DBP og BBP har vært forbudt i kosmetikk siden 2003, da de kan være skadelige for reproduksjonsevnen. Ikke alle ftalater er skadelige. 

DEP (dietylftalat) er den av ftalatene som i dag forekommer mest i kosmetiske produkter. Stoffet brukes i parfyme og er en vanlig bestanddel i mange kosmetiske produkter.

Anvendelsen av DEP er vurdert to ganger av EUs vitenskapelige komité på kosmetikkområdet, i 2002 og 2003. Begge gangene konkluderte komiteen med at bruken ikke innebærer noen helserisiko for forbrukerne.

I tillegg vurderte også Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) bruken av DEP i kosmetikk i desember 2005, og godkjente dette. Utredningen kan leses på VKMs nettsider.

Kosmetiske produkter antas å være hovedkilden til eksponeringen for DEP. Når det gjelder de andre ftalatene er det kun tale om sporforekomster i så vel kosmetikk som næringsmidler på grunn av smitte fra emballasje og generell bakgrunnsforurensning. Dette er ubetydelige mengder og utgjør ikke noen helserisiko.

Mattilsynet advarer derfor ikke mot kosmetiske produkter eller næringsmidler som inneholder ftalater.

Fant du det du lette etter?