Spørsmål og svar

Er parabener hormonforstyrrende?

Publisert 05.02.2013     Sist endret 05.02.2013

Samtlige parabener (også metylparaben og etylparaben) – sammen med 9 andre stoffer som også brukes i kosmetikk - er ført opp på en liste over stoffer med mulig hormonforstyrrende virkning som EU har opprettet.

Se: EU kommisjonen: Endocrine disruptors

EU skriver på sine sider at listen ikke er en negativliste (dvs. ikke tillatt), men at listen inneholder stoffer som skal gjennomgå nærmere vurdering. Samtidig som de er ført opp på denne listen har EU gjennomført risikovurderinger som viser at de allikevel kan anvendes trygt i så vel kosmetikk som mat.

Metylparaben, etylparaben og propylparaben er også tillatt i visse matvarer på bestemte betingelser på grunnlag av risikovurderinger utført av EFSA. EU mener derved at det ikke er noe motsetningsforhold mellom å stå på denne listen og å kunne anvendes trygt i produkter – også de vi spiser. Dette har igjen å gjøre med det alt overskyggende spørsmålet om doser.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar


Spørsmål og svar