Fugleinfluensa

Publisert 11.12.2012     Sist endret 18.01.2021

Samleside for fugleinfluensa i Norge 2020 - 2021

Fugleinfluensa i Norge 2020 - 2021

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler, men kan også smitte til andre dyrearter. Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI). Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent. Noen typer høypatogen fugleinfluensavirus kan i svært sjeldne tilfeller smitte fra fugl til mennesker.

Hos fjørfe gir HPAI oftest rask dødelighet i fjørfeflokken uten forutgående symptomer. I andre tilfeller ses luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser). Ved infeksjoner med LPAI hos fjørfe observeres det ofte ingen symptomer, eller kun gir milde luftveissymptomer. Enkelte virus av typen LPAI kan mutere og bli HPAI-virus.

Den alvorlige formen av fugleinfluensa har forekommet i hele verden. I Europa påvises det tilfeller hos både tamme og ville fugler hvert år. Antall påvisninger og antall land som berøres varierer fra år til år. Oppdatert informasjon om forekomsten av fugleinfluensa finnes på EU-kommisjonens temaside om fugleinfluensa.

Mattilsynet følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende om spesielle tiltak skal iverksettes i Norge for å hindre introduksjon av smitte. Den alvorlige formen av sykdommen har vært påvist i både Norge, Sverige og Danmark.

Alvorlig fugleinfluensa er en A-sykdom, og mistanke om sykdommen skal varsles til Mattilsynet.

Spørsmål og svar

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Fugleinfluensa (årsrapport 2011) PDF
Liste over A-sykdommer PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyrehelse Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer