Kunngjøring

Bruk av formaldehydfrigjørere i kosmetiske produkter må merkes med advarsel og nye grenser for UV-filtrene Benzophenone-3 og Octocrylene

Publisert 03.02.2023     Sist endret 03.02.2023

Kravene til merking for kosmetikk og kroppspleieprodukter som inneholder substanser som frigjør formaldehyd er endret. I tillegg er det endringer i tillatte konsentrasjoner av UV- filtrene Benzophenone-3 og Octrocryle.

Konserveringsmidler som frigjør formaldehyd

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som endrer kravene til merking for kosmetikk og kroppspleieprodukter som inneholder substanser som frigjør formaldehyd gradvis for å oppfylle funksjonen som konserveringsmiddel i det ferdige kosmetiske produktet (såkalte formaldehyd-frigjørere).

Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Alle ferdige produkter som inneholder substanser som er ført opp i vedlegg V tilhørende kosmetikkforskriften og som frigjør formaldehyd skal merkes med advarselen ‘frigjør formaldehyd’, når total konsentrasjon av formaldehyd som frigjøres i det ferdige produktet overskrider 0,001 % (10 ppm), uavhengig av om det ferdige produktet inneholder en eller flere substanser som frigjør formaldehyd.

Reguleringen for bruk av UV- filtrene Benzophenone-3 og Octrocrylene

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som endrer reguleringen av UV- filtrene Benzophenone-3 og Octocrylene i kosmetiske produkter. Benzophenone-3 og Octocrylene er per i dag tillatt som UV- filter i kosmetiske produkter og oppført under hhv. post 4 og 10 i vedlegg VI til kosmetikkforordningen /forskriften.

Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Endringene er:

  • Maksimal tillatt konsentrasjon av Benzophenone-3 på 6 % i ansiktskrem, håndkrem og leppestift.
  • Maksimal tillatt konsentrasjon av Benzophenone-3 på 0,5 %i kosmetiske produkter i funksjon av å beskytte produktet/formuleringen
  • Maksimal tillatt konsentrasjon av Benzophenone-3 på 2,2 % i solkrem («body cream», i gassdrevet spray og pumpespray forutsatt at det ikke er bruk av benzonenone-3 (0,5 %) i tillegg i den samme formuleringen for å beskytte produktet
  • Benzophenone-3 brukt i konsentrasjon på 0,5 % i samme formulering så skal ikke nivåene av benzophenone-3 brukt som UV-filter overskride 1,7 % in solkrem, gassdrevet sprayprodukter og i pumpespray
  • Maksimal tillatt konsentrasjon av Octocrylene på 10 % i kosmetiske produkter ved individuelt bruk
  • Maksimal tillatt konsentrasjon av Octocrylene på 10 % ved kombinert bruk av solkrem og lotion, solbeskyttende pumpespray, ansiktskrem, håndkrem og leppestift
  • Det vil ikke være tillatt å bruke Octocrylene i en konsentrasjon over 9 % i solbeskyttende produkter med gassdrevet spray ved kombinert bruk av ansiktskrem, håndkrem og leppestift som inneholder 10 % Octocrylene.

Endringene ble fastsatt av Mattilsynet 14.12.2022 og er kunngjort i Norsk Lovtidend

Se også regelverksprosessen: Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for CMR-stoffer, formaldehydfrigjørere samt endringer i reguleringen av et par UV-filtre i kosmetikk

Fant du det du lette etter?