Dyretesting av kosmetikk i EU- og EØS-land

Publisert 19.09.2012     Sist endret 18.08.2020

Helt siden tidlig på 90-tallet har det vært en viktig sak for Europaparlamentet å avskaffe bruk av dyr ved uttesting av kosmetiske produkter og kosmetikkingredienser. Bestemmelser om avskaffing av dyretesting ble tatt inn i kosmetikkdirektivet i 2003.

Kosmetikk og kroppspleieprodukter skal ved normal bruk ikke medføre helsefare. Det er regulert av Kosmetikkforskriften. Dette skal kunne dokumenteres. I en slik dokumentasjon har det gjerne blitt vist til dyretester.

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Trinnvis utfasing

Utfasing av dyretesting innen kosmetikkområdet er en trinnvis prosess over flere år.

  • 2003: Det ble forbudt å teste kosmetikk og kroppspleieprodukter i ferdigstilt form på dyr. Det ble også forbudt å omsette kosmetikk og kroppspleieprodukter som i ferdigstilt form har vært testet på dyr.
  • 2003: Det ble også forbudt å teste ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser til kosmetikk og kroppspleieprodukter på dyr, dersom det fantes en alternativ metode som var godkjent. Godkjente alternative metoder må brukes for å sikre forbrukerne trygge produkter.
  • 2009: Det ble totalforbud mot å teste ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser på dyr. Også omsetning av produkter som inneholder ingredienser testet på dyr etter denne dato, ble forbudt. Her er det imidlertid et unntak for visse typer tester.
  • 2013: Det ble totalforbud mot å omsette produkter dersom de inneholder ingredienser som er testet på dyr etter denne dato.

Europakommisjonen har besluttet at det ikke er mulig for en virksomhet å søke om dispensasjon fra forbudet.

Her kan du lese mer om hvor langt man er kommet i utviklingen av alternative metoder: European Commission: Cosmetics and animal testing

Kontakt produsenten

Selv om EU har innført et totalforbud mot dyretesting av ingredienser i forbindelse med produksjon og omsetning av kosmetiske produkter, har forbrukere ingen garanti for at kosmetiske produktene ikke inneholder ingredienser som kan ha vært testet på dyr for andre formål, for eksempel bruk i medisinske produkter eller husholdningsprodukter.

Les mer om forsøksdyr på temasiden Forsøksdyr

Fant du det du lette etter?