Kunngjøring

Endringer i reguleringen av CMR- stoffer i kosmetiske produkter

Publisert 18.10.2019     Sist endret 18.10.2019

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som endrer reguleringen av CMR- stoffer i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Alle aktuelle CMR- stoffer som er forbudt å bruke i kosmetiske produkter føres opp på forbudslisten i vedlegg II i kosmetikkforordningen, samtidig som de fjernes fra vedlegg III og V der dette er relevant. For CMR- stoffer som oppfyller kravene slik de fremgår av andre setning i artikkel 15.1 eller andre avsnitt i artikkel 15.2 i kosmetikkforordningen (søknad om unntaksvis tillatelse i kosmetiske produkter) skal listene over stoffer med bruksbegrensninger, eller tillatte stoffer i vedlegg III og V, endres.

Endringene ble fastsatt av Mattilsynet 30.09.2019 og er kunngjort i Norsk Lovtidend

Se også regelverksprosessen: Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Omnibus – reguleringen av CMR-stoffer i kosmetikk

Fant du det du lette etter?