Kunngjøring

Endringer i reguleringen av CMR- stoffer i kosmetiske produkter

Publisert 28.04.2020     Sist endret 28.04.2020

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som endrer reguleringen av CMR- stoffer i kosmetikk og kroppspleieprodukter (første årlige oppdatering av omnibus reguleringen). Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Alle aktuelle CMR- stoffer som er forbudt å bruke i kosmetiske produkter føres opp på forbudslisten i vedlegg II i kosmetikkforordningen, samtidig som de fjernes fra vedlegg III og V der dette er relevant. For CMR- stoffer som oppfyller kravene slik de fremgår av andre setning i artikkel 15.1 eller andre avsnitt i artikkel 15.2 i kosmetikkforordningen (søknad om unntaksvis tillatelse i kosmetiske produkter) skal listene over stoffer med bruksbegrensninger, eller tillatte stoffer i vedlegg III og V, endres.

På grunnlag av positiv vurdering fra EUs vitenskapskomite for forbrukersikkerhet (SCCS), samt nåværende og nye bruksbetingelser foreslått av SCCS, er det foreslått å gi unntaksvis tillatelse (på bakgrunn av søknad) for bruk av salisylsyre i kosmetikk iht artikkel 15.1.

Rettsakten innfører også flere rettelser til den forrige Omnibus-reguleringen: (i) sulfatformen av hydroxyquinoline gjeninnføres i vedlegg III, (ii) tilføyelse av ytterligere 19 CMR stoffer som allerede var klassifisert i 2016 og (iii) oppdatering av post 9 /vedlegg III mht diaminotoluene.

Endringene ble fastsatt av Mattilsynet 23.03.2020 og er kunngjort i Norsk Lovtidend

Se også regelverksprosessen: Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for konserveringsmiddel, UV-filter og CMR-stoffer i kosmetikk

Fant du det du lette etter?