Fant helseskadelige og forbudte hudblekeprodukter

Publisert 06.11.2009     Sist endret 21.09.2012

Mattilsynet i Oslo har inspisert 18 virksomheter som omsetter kosmetikk- og hudpleieprodukter. I 17 av virksomhetene ble det funnet mange varianter av hudblekeprodukter med hydrokinon. To steder fant Mattilsynet også produkter som inneholder kvikksølv. Alle de kjemiske produktene ble beslaglagt.

Dårlig merking

Det ble også gitt omsetningsforbud på blekemidler som manglet merking. Disse manglet blant annet liste over innholdet i blekemiddelet. Omtrent 1/3 av virksomhetene omsetter produkter med mangelfull merking, slik at det ikke kommer fram om innholdet i hudpleieproduktet er lovlig.

Det kan være vanskelig å se om produktet inneholder hydrokinon, fordi det ofte blir brukt andre navn på det kjemiske stoffet. Det kreves derfor mye kunnskap for å vurdere om produktene er lovlige eller ikke, og det er ikke alltid lett for den enkelte virksomhet å ta stilling til dette.

Helseskadelig virkning

Hudblekemidler benyttes for å få en lysere hud, noe som i flere miljøer blir sett på som et skjønnhetsideal. Mattilsynet har under tilsynet konsentrert seg om kosmetikk- og hudpleieprodukter som inneholder blekemidler som hydrokinon og kvikksølv. Slike produkter kan gi akutte allergireaksjoner, men også langsiktige nyreskader. Hydrokinon-produktene kan ødelegge hudens evne til å danne pigment og er klassifisert som potensielt kreftfremkallende.

Bedre forståelse

Mattilsynet i Oslo gjennomførte en tilsvarende tilsynsrunde i 2006.

- Den gangen opplevde vi en mye større motstand og uvilje fra virksomhetene. Det kan se ut som om virksomhetene har mer forståelse for konsekvenser ved bruk av produkter som inneholder hydrokinon og kvikksølv nå enn tidligere. Vi tror hovedgrunnen til at vi fremdeles finner denne typen produkter i handelen, er manglende kunnskap om helseskade på lengre sikt, sier seksjonssjef Gry Marianne Holmbakken.

Produkt som inneholder hydrokinon

I denne tilsynsrunden har Mattilsynet funnet færre kjemiske produkter enn i 2006. Det var allikevel veldig mange av stedene som solgte ulovlige produkter.

- Det er viktig at virksomhetene er kjent med hvorfor produktene er ulovlige. Hvis Mattilsynet oppdager ulovlige produkter flere ganger hos samme virksomhet, kan forholdet bli politianmeldt, avslutter Holmbakken.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Gry Holmbakken, seksjonssjef, distriktskontoret for Oslo


Kontaktinformasjon

Gry Holmbakken, seksjonssjef, distriktskontoret for Oslo