Faktaartikkel

Flere miljøskadelige stoffer i kosmetikk- og kroppspleieprodukter forbudt fra 2020

Publisert 26.11.2018     Sist endret 11.12.2018

Etter 31. januar 2020 blir siloksanene D4 og D5 forbudt å bruke i høyere konsentrasjoner enn 0,1 prosent, i personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk. Det blir også et forbud mot det perfluorerte stoffet PFOA.

Siloksaner gjør produkter enklere å smøre på kroppen, og finnes for eksempel i sjampo, balsam og såpe. Ettersom slike produkter brukes i stort omfang kan store mengder havne i naturen, og utgjøre en fare for miljøet.

Også det perfluorerte stoffet PFOA blir forbudt, i likhet med et hundretalls andre stoffer som kan brytes ned til PFOA. Perfluorerte stoffer har vann – og fettavstøtende egenskaper og brukes blant annet i impregneringsmidler, men bruk i kosmetiske produkter forekommer også. Fra 4.juli 2020 er det ikke lov å produsere, importere eller omsette produkter med mer enn 0.0025 promille PFOA i kjemikalier og produkter i EU og Norge.

Forbudet er grunnet miljøhensyn, og gjennomføres gjennom regelverket REACH som forvaltes av Miljødirektoratet.

Kosmetikkregelverket, som Mattilsynet forvalter, omhandler ikke miljømessige aspekter. Dette håndteres kun gjennom REACH. Kosmetikkregelverket har som mål å beskytte forbrukerne mot helserisiko knyttet til bruk av kosmetikk.

Mattilsynet fører tilsyn med at kosmetikk produseres og selges slik kosmetikkregelverket sier. Dette gjør vi for å forebygge helseskade, og sikre at norske forbrukere får produkter som holder det de lover. De som produserer, importerer og selger kosmetikk har selv ansvar for å følge regelverket.

Siloksanene D4 og D5

Blir forbudt å bruke i høyere konsentrasjoner enn 0,1 prosent i personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk. Forbudet gjelder fra 31.januar 2020.

Det er ventet at forbudet i fremtiden kan utvides til å omfatte produkter som ikke vaskes av, samt å inkludere siloksanen D6.

D4 og D5 har vært vurdert av EUs vitenskapskomite og funnet trygge i bruk når de smøres på huden. Dette fordi stoffene har lav giftighet for mennesker, samt at opptaket over huden er svært lavt.

PFOA (perfluorert oktansyre)

Det perfluorerte stoffet PFOA blir forbudt, i likhet med andre stoffer som kan brytes ned til PFOA. Fra 4.juli 2020 er det ikke lov å produsere, importere eller omsette produkter med mer enn 0.0025 promille PFOA i kjemikalier og produkter i EU og Norge.

PFOA er ikke tidligere risikovurdert for bruk i kosmetikk i EU. Tall fra den danske miljøstyrelsen (2018) viser at PFOA kun er å finne i et fåtall kosmetiske produkter og at det er lite trolig at dette alene utgjør noen helserisiko. 

Fant du det du lette etter?