Regelverksprosess

Forslag om endring i forskrift om tatoveringsprodukter

Publisert 25.11.2021     Sist endret 20.12.2021

Tatoveringsprodukter

I juni 2021 ble det innført nytt harmonisert EØS-regelverk som regulerer stoffer og stoffblandinger til bruk ved tatovering og merking mv. av disse stoffene og stoffblandingene i REACH-forskriften jf. REACH-forordningen. De nye bestemmelsene om dette i REACH-forskriften må følges fra 5. januar 2022. For de to fargestoffene Pigment Green 7 og Pigment Blue 15, er det imidlertid gitt en overgangsordning slik at disse stoffene først vil bli forbudt fra 5. januar 2023. Forhold som i Norge nå skal reguleres av harmonisert EØS-regelverk under REACH-forskriften, kan ikke lenger være regulert av de særnorske bestemmelsene i forskrift om tatoveringsprodukter under kosmetikkloven.

Vi foreslår derfor de endringene i forskrift om tatoveringsprodukter som er nødvendige for å sikre at det ikke blir dobbeltregulering og mulig motstrid med de nye EØS-bestemmelsene om stoffer og stoffblandinger til bruk ved tatovering og merking mv. av disse stoffene og stoffblandingene i REACH-forskriften eller annet EØS-basert norsk regelverk.

Injeksjonsprodukter

Videre utarbeides det nå nytt utfyllende harmonisert EØS-regelverk under lov om medisinsk utstyr jf. forordningen om medisinsk utstyr, som blant annet også skal regulere såkalte fillere uten tiltenkt medisinsk formål (for eksempel fillere med tiltenkt kosmetisk formål). Fillere med tiltenkt kosmetisk formål har så langt vært regulert av bestemmelsene om injeksjonsprodukter i forskrift om tatoveringsprodukter under kosmetikkloven.

Vi informerer generelt om hvilke konsekvenser de kommende nye EØS-bestemmelsene om fillere med tiltenkt kosmetisk formål, vil få for bestemmelsene om injeksjonsprodukter i forskrift om tatoveringsprodukter. Vi foreslår også enkelte nødvendige endringer i bestemmelsene om injeksjonsprodukter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 12.12.2021
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 12.12.2021
Norsk Tattoounion 03.12.2021
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) 03.12.2021

Mattilsynet oppsummerer høringsuttalelsene og fastsetter endringsforskriften

 

Desember 2021 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon kjemisk mattrygghet:
Rune Jemtland, seniorrådgiver, tlf. 22 77 88 92
Knut Nordviken, seniorrådgiver, tlf. 22 77 85 19