Regelverksprosess

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften : Nye regler for CMR-stoffer i kosmetikk

Publisert 27.08.2021     Sist endret 01.04.2022

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II, III og V diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslaget er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk. D

et dreier seg om følgende reguleringsforslag:

  • Forslag til regulering av CMR-stoffer ( tredje årlige oppdatering («Omnibus IV»))

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
 
Høring

Rettsakten går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

 

Høringsfrist 08.10.2021
 
Rettsakten fastsettes i EU

Forordning (EU) 2021/1902

 29.10.2021
 
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Forordning (EU) 2021/1902

Dato ikke bestemt 18.03.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret. Tlf: 22 77 87 27