Regelverksprosess

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for duftstoff i kosmetikk

Publisert 10.08.2021     Sist endret 19.05.2022

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg III diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslaget er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

  • Forslag til regulering av Methyl-N-methylanthranilate (MNM)

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
 
Høring

Rettsakten går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

Høringsfrist 21.09.2021
 
Rettsakten fastsettes i EU

Forordning (EU) 2022/135

 31.01.2022
 
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Forordning (EU) 2022/135

 29.04.2022
 
Rettsakten tas inn i forskrift

Mattilsynet fastsatte 2. mai 2022 endringsforskrift som implementerer forordning (EU) 2022/135 i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Lenke til endringsforskriften på Lovdata.no Forskrift om endring i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter 

 02.05.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret. Tlf: 22 77 87 27