Regelverksprosess

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for hudblekingsstoff og andre stoffer i kosmetikk

Publisert 30.04.2021     Sist endret 16.12.2021

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II og III diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslaget er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

  • Forslag til regulering av Tetrahydropyranyloxy Phenol (Deoxyarbutin)
  • Forslag til regulering av Dihydroxyacetone ( 1,3-Dihydroxy-2-propanone

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
 
Høring

Rettsakten går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

 

 11.06.2021
 
Rettsakten fastsettes i EU

Forordning (EU) 2021/1099

 07.07.2021
 
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Forordning (EU) 2021/1099

 29.10.2021
 
Rettsakten tas inn i forskrift

Mattilsynet fastsatte 01. november 2021 endringsforskrift som implementerer forordning (EU) 2021/1099 i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

 01.11.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver i seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret. Tlf: 22 77 87 27