Regelverksprosess

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for konserveringsmiddel, UV-filter og CMR-stoffer i kosmetikk

Publisert 15.10.2019     Sist endret 28.04.2020

Tre reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II, III, V og VI diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslagene er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
 
Høring

Rettsakten går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

 

Høringsfrist 28.11.2019
 
Rettsakten fastsettes i EU

Forordning (EU) 2019/1966

 27.11.2019
 
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Forordning (EU) 2019/1966

 

 20.03.2020
 
Rettsakten tas inn i forskrift

Mattilsynet fastsatte 23. mars 2020 endringsforskrift som implementerer forordning (EU) 2019/1966 i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Se Forskrift om endring i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

 23.03.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver i seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret. 22 77 87 27