Tilsynsrapport

Kontroll av solbeskyttelsesprodukter

Publisert 12.05.2010     Sist endret 21.09.2012

Veterinærinstituttet har på oppdrag for Mattilsynet analysert solbeskyttelsesprodukter. Rundt halvparten av produktene på det norske markedet er i tråd med EUs anbefalinger.

Fakta om solbeskyttelsesprodukter

  • Et solbeskyttelsesprodukt bør beskytte både mot UVA- og UVB-str åling. UVA kan bidra til tidlig aldring av hud, mens UVB-strå ling kan gjøre at vi blir solbrente. Begge strålingstypene er ansett av betydning i forhold til hudkreft.
  • SPF (Sunburn protection factor): Angir beskyttelsen mot UVB-strå ling. Solbeskyttelsesprodukter som er merket med SPF 30 skal ifølge anbefalingene ha en UVA-beskyttelsesgrad på minimum 10.
  • Smør ofte og rikelig – bruk gjerne en håndfull krem til hele kroppen. De fleste bruker for lite krem og får derfor ikke den beskyttelsen som faktoren angir.

Av 14 undersøkte solbeskyttelsesprodukter for barn, oppfylte 6 produkter (43 prosent) EUs anbefaling om at UVA-beskyttelsen minimum bør være en tredjedel av UVB-beskyttelsen. Av de øvrige 24 undersøkte produktene var det 13 produkter (54 prosent) som oppfylte EUs anbefalinger.

Bruk solbeskyttelsesprodukter med god nok UV-beskyttelse

EU anbefaler at man bruker solbeskyttelsesprodukter der UVA-beskyttelsen er minimum en tredel av oppgitt solfaktor. Dette er helsemessig begrunnet, og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) støtter dette i sin risikovurdering fra 2007.

- Mattilsynet anbefaler også å bruke produkter som er innenfor EUs anbefaling. Sjekk derfor at produktet er merket med at det gir UVA-beskyttelse i henhold til anbefalingene, sier Julie Tesdal Håland, rådgiver i seksjon omsetning til forbruker.

Solbeskyttelsesprodukter omfattes av generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter. I følge Europakommisjonens anbefalinger bør produktene oppfylle bestemte krav til merking og minstekrav til beskyttelse mot skadelig UV-stråling. Kravet til UV-beskyttelse sikrer at produktene gir tilstrekkelig solbeskyttelse, og et av UV-kravene er at beskyttelsen mot UVA er minimum en tredjedel av den konvensjonelle solfaktoren (SPF). (SPF beskriver kun UVB-beskyttelsen).

Jobber overfor EU

Mattilsynet mener dagens anbefalinger bør erstattes av noe mer forpliktende, som en lov.

- Når en så høy andel av solproduktene ikke er i tråd med UVA-anbefalingene, viser det at en anbefaling ikke er tilstrekkelig. Rapporten vil inngå som en viktig del av arbeidet overfor EU, avslutter Julie Tesdal Håland.

Rapporten gir et ”øyeblikksbilde” av de produktene som var på markedet i fjor høst, og det er mulig at enkelte av produktene ikke lenger er i salg. Hele rapporten om kontroll av solbeskyttelsesprodukter ligger vedlagt nederst på siden.

Valg av analysemetode

Mattilsynet har fått henvendelser fra noen virksomheter om valget av analysemetode. Det har i mange år foregått et arbeid for å få standardiserte metoder på UV-analyser, men som fremdeles ikke er i havn. Dermed finnes det ulike metoder som er i bruk. Testing av produkter med tilgjengelig metoder er viktig og myndighetene har derfor oppfordret industrien i en årrekke til å komme med enkle/pålitelige metoder for testing av solprodukter. I mangel av standardisert metode er det i denne undersøkelsen valgt Kosmetikkbransjeforeningen i Europa (Colipa) sin in vitro metode for bestemmelse av UVA – beskyttelse og som er i bruk av mange store aktører.

Bruk av produktene

I enkelte medier der Mattilsynet er intervjuet kan det dannes et inntrykk av at Mattilsynet advarer mot bruk av solkremer for barn som kom dårlig ut i undersøkelsen. Vi vil understreke at det bare er produktet ”Nature&Sun 50+ Baby”, som viste et avvik som gir grunnlag for en slik advarsel.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Julie T. Håland, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret


Les mer

Kontaktinformasjon

Julie T. Håland, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret