Faktaartikkel

Grensegangen mellom kosmetiske produkter og biocider

Publisert 24.09.2012     Sist endret 24.03.2020

Produkter som innehar eller markedsføres med desinfiserende, antibakteriell effekt osv. omfattes ikke av regelverket på kosmetikk eller kroppspleieprodukt. Desinfeksjonsmidler omfattes enten av biocidforskriften som forvaltes av Miljødirektoratet eller av legemiddelloven som forvaltes av Statens legemiddelverk.

Når kosmetiske produkter annonseres kan man ikke antyde at disse produktene har egenskaper eller funksjoner som de ikke har. Se (EF) nr. 1223/2009 (PDF)

Kosmetikk, biocid eller legemiddel?

  • Håndsåper og andre rengjørende kroppspleieprodukter uten desinfiserende virkning, regnes som kosmetikk. Mattilsynet er ansvarlig myndighet.

  • Generelle desinfeksjonsmidler som desinfiserende eller antibakteriell håndvask, regnes som biocidprodukter. Biocider er stoffer eller stoffblandinger som skal kunne ødelegge, uskadeliggjøre eller bekjempe virkningen av skadeorganismer. Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet.

  • Produkter som skal bekjempe spesifikke sykdomsfremkallende mikroorganismer eller lindre sår eller sykdom, regnes som legemidler. Statens legemiddelverk er ansvarlig myndighet.

Desinfeksjonsmidler

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Les mer


Spørsmål og svar

Les mer