Grensegangen mellom kosmetiske produkter og biocider

Publisert 24.09.2012     Sist endret 01.07.2013

Produkter som innehar eller markedsføres med desinfiserende, antibakteriell effekt osv. omfattes ikke av regelverket på kosmetikk eller kroppspleieprodukt. Desinfeksjonsmidler omfattes enten av biocidforskriften som forvaltes av Miljødirektoratet eller av legemiddelloven som forvaltes av Statens legemiddelverk.

Desinfeksjonsmidler med generell desinfiserende eller antibakteriell virkning omfattes av den norske biocidforskriften. Biocider er stoffer eller stoffblandinger som skal kunne ødelegge, uskadeliggjøre eller bekjempe virkningen av skadeorganismer. Klif er ansvarlig myndighet for regulering av biocidprodukter i Norge. 

Miljødirektoratet: Biocider 

Kosmetikk, biocid eller legemiddel?

  • Håndsåper og andre rengjørende kroppspleieprodukter uten desinfiserende virkning, regnes som kosmetikk. Mattilsynet er ansvarlig myndighet.
  • Generelle desinfeksjonsmidler som desinfiserende eller antibakteriell håndvask, regnes som biocidprodukter. Klif er ansvarlig myndighet.
  • Produkter som skal bekjempe spesifikke sykdomsfremkallende mikroorganismer eller lindre sår eller sykdom, regnes som legemidler. Statens legemiddelverk er ansvarlig myndighet.
Fant du det du lette etter?