Hårfarge

Publisert 10.01.2014     Sist endret 17.12.2018

De fleste hårfarger inneholder fargestoffer som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige allergiske reaksjoner. Mattilsynet anbefaler derfor folk å tenke seg nøye om før de velger å farge håret. Stoffer som kan gi allergi skal merkes med advarselstrekant og advarselstekst om at de kan forårsake allergi. Produkter med disse stoffene er ikke beregnet for personer under 16 år.

Siden 2003 har det foregått et større arbeid innen EU, hvor målet er å opprette en positivliste for hårfargestoffer. Dette vil bety at kun stoffer som er oppført på denne listen vil bli tillatt. Stoffene på listen er vurdert av EUs vitenskapskomite og skal være trygge i bruk. Mattilsynet deltar i dette arbeidet. I tillegg inngår tilsyn med hårfargeprodukter som en viktig del av Mattilsynets ordinære tilsyn.

Produktets ansvarlige person (RP) plikter å påse at merkingen av hårfargeproduktene til en hver tid er i henhold til regelverket. For hvert hårfargestoff som er vurdert, er merkekravene oppgitt i kosmetikkforordningens vedlegg III.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Kosmetiske produkter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer

Lukk

Innhold på siden