Informasjon til importører og produsenter av hårfargeprodukter

Publisert 24.09.2012     Sist endret 10.01.2014

Det er et pågående arbeid i EU om å lage en såkalt positivliste over hårfargestoffer. Når denne listen opprettes, vil kun stoffer på denne listen være tillatt i bruk som hårfargestoffer.

Vær oppmerksom på at det for stoffer  som er klassifisert sensibiliserende, er et krav om at de skal merkes med: "Kan gi allergiske reaksjoner".

Noen stoffer er imidlertid klassifisert som sterkt, eller ekstremt sensibiliserende, og produkter som inneholder disse stoffene må være merket med en trekant med et utropstegn i. Symbolet skal etterfølges med: "Hårfarger kan gi alvorlige allergiske reaksjoner".

Fant du det du lette etter?