Tilsynsrapport

Urovekkende mengder helsefarlige gifter i hudblekemidler

Publisert 15.04.2014     Sist endret 15.04.2014

Mattilsynet i Oslo har inspisert 38 frittstående virksomheter som omsetter kosmetikk og kroppspleieprodukter i region Oslo, Akershus og Østfold. Av 30 analyserte produkter, inneholdt 27 stoffer som kvikksølv, hydrokinon, formaldehyd. Alle disse stoffene er svært helseskadelige.

I 27 av 30 analyserte kosmetikk- og kroppspleieprodukter som brukes til bleking av hud, og mot kviser, arr, rynker, fregner og akne påviste Mattilsynet høye verdier av kvikksølv og kvikksølvforbindelser. 23 av disse inneholdt svært høye verdier. Høyeste målte konsentrasjon av kvikksølv i de analyserte produktene er 50 000 mg/kg.

Dårlig merking

Det er forbudt å tilsette kvikksølv til denne typen produkter fordi det er svært helseskadelig og kan i tillegg til å skade huden, også skade nyrene og nervesystemet. Kvikksølv absorberes gjennom huden fra hudblekeprodukter.

I en rapport fra 2012 bemerker FDA (Food and Drug Administration) at eksponering for kvikksølv kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser: «Alvorlige bivirkninger av uorganisk kvikksølv omfatter nyreskader, reduksjon i hudens motstandsdyktighet mot bakterier og sopp, utslett, misfarging av huden og arrdannelse, angst, depresjon eller psykose mv.».

Ifølge rapporten er utviklingen av hjernen spesielt følsomme for toksiske effekter: «Det kan skade nyrene og nervesystemet, og forstyrre utviklingen av hjernen hos ufødte og svært små barn. Man trenger ikke å bruke produktet selv for å bli påvirket. Spedbarn og små barn kan få i seg kvikksølv hvis de er i kontakt med for eksempel foreldre som bruker slike produkter.»

Ingen av produktene hadde merking på norsk, og 5 av 30 produkter var uten merking. 24 produkter var merket på engelsk eller et asiatisk språk. På flere av produktene manglet det ingrediensliste. Ingen av produktene var merket med innhold av kvikksølv.

Det kan synes som om enkelte produsenter unnlater å gi korrekt informasjon som kan hjelpe forbrukerne å gjøre gode valg. Kvikksølv kan også ha andre navn. Det kan virke misvisende for forbrukerne.

Mattilsynet beslagla produktene hvor det er påvist kvikksølv.  

Falske produkter på markedet

Det ble også funnet et falskt produkt, merket L´Oreal. Firmaet har ikke kjennskap til produktet, og bekrefter at det er falskt.

Loreal.jpg
Anti-freckle cream suit L'oal Paris utgis for å være et L'oreal produkt. Kremen er produsert i et asiatisk land. Firmaet opplyser at de ikke produserer hudblekekremer. For øvrig produseres ingen av L'oreal's produkter i Asia.

Miljøpåvirkning

Kvikksølv i såper, kremer og andre kosmetiske produkter ender til slutt i avløpet. Kvikksølvet havner dermed i miljøet, hvor det går inn i næringskjeden som det svært giftige metylkvikksølvet i fisk. Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse.

Mengder av kvikksølv som benyttes i hudblekeprodukter er mindre enn mange andre kilder til kvikksølvforurensing, men å fjerne denne kilden vil bidra betydelig til å redusere kvikksølvforurensingen på verdensbasis.

Bruk av produkter

«Skin lightening»-såper og kremer er vanlige i bruk i enkelte afrikanske og asiatiske land, og ellers generelt blant mennesker med mørk hud. Kvikksølv-salter hemmer dannelsen av melanin, som resulterer i en lysere hudfarge. Det er spesielt mange kvinner som bruker hudlysnende produkter på en jevnlig basis. Imidlertid er det kjent at de også brukes av både menn, barn og ungdom. Siden produktene kan brukes til å bleke arr, fregner og skjule kviser, har de de senere årene også blitt vanligere i bruk blant mennesker med lys hud, særlig ungdom. Produktene er i tillegg veldig prisgunstige, noe som lokker unge kjøpere.

Engasjerer flere myndigheter

Mattilsynet har nå tatt kontakt med helse- og miljømyndighetene for å drøfte hva som kan gjøres med problemet. - Den uregistrerte innførselen av disse kremene er stor, og det er en tendens at beslaglagte produkter blir erstattet nesten på dagen. Det er også åpenbart at brukerne ikke føler at de utsetter seg for noen fare når de bruker disse kremene, og det er derfor vanskelig å påvirke bruken, sier inspektør Natalia Larsen ved Mattilsynets distriktskontor i Oslo.

Se bilder og kvikksølvinnhold av de ulike produktene 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Natalia Larsen, førsteinspektør, regionkontoret Oslo, Akershus og Østfold, tlf. 976 67 690


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Natalia Larsen, førsteinspektør, regionkontoret Oslo, Akershus og Østfold, tlf. 976 67 690