Spørsmål og svar

Import av CBD-oljer og andre hampprodukter til Norge

Publisert 20.08.2020     Sist endret 22.09.2021

Cannabidiol (CBD) og andre cannabinoider

Hamp (Cannabis sativa) inneholder flere ulike cannabinoider, inkludert CBD, cannabinol (CBN) og cannabikromen (CBC). THC er også et cannabinoid.

Alle ekstrakter fra Cannabis sativa (uavhengig av innhold) er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften. CBD-produkter basert på slike ekstrakter er derfor å regne som narkotika.

Statens legemiddelverk har ansvaret for regelverket om narkotika og legemidler. Les mer om CBD og cannabisplanten hos Legemiddelverket: Informasjon om CBD og cannabis - import, omsetning og medisinsk bruk.

CBD i kosmetikk – status for rettstilstanden

Når det gjelder kosmetikk, forholder Mattilsynet seg direkte til narkotikadefinisjonen i FN konvensjonene.

Etter dommen i EU domstolen er det fortsatt slik at CBD som er ekstrahert fra Cannabis sativa planten (uavhengig av innhold) er omfattet av narkotikadefinisjonen og regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften. CBD-produkter basert på slike ekstrakter er derfor å regne som narkotika. Det er ikke tillatt med narkotika i kosmetikk – jf. Vedlegg II (forbudslisten) post 306 i kosmetikkforskriften.

Det pågår interne diskusjoner i flere av EU-kommisjonens direktorater for å avklare hvordan regelverket skal tolkes i lys av narkotikakonvensjonen og EU-domstolsavgjørelsen. EU-kommisjonen endret i februar 2021 veiledende dokument (ikke rettslig bindende) for oppføringer av CBD utvunnet fra cannabisplanten i Cosing (EUs database for ingredienser i kosmetikk). EU-kommisjonen har senere forklart (juni 2021) at dette ikke skal forstås dithen at EU-kommisjonen har gjort en bestemt vurdering/konklusjon av dette spørsmålet, og så langt er det heller ikke foreslått/gjort endringer i regelverket.

Syntetisk produsert (dvs. kjemisk fremstilt) CBD, og CBD fremstilt av de deler av cannabisplanten som ikke er forbudt iht. narkotikakonvensjon, er tillatt i kosmetiske produkter hvis produktet ellers oppfyller kravene i kosmetikkregelverket – dvs. bestemmelser om trygg bruk, korrekt merking og fravær av villedende påstander.

CBD har farmakologisk effekt over visse doser, og det er godkjente legemidler med CBD. Noen EU-land har satt veiledende doser for når en farmakologisk effekt av CBD inntrer. Det er følgelig ikke gitt at produkter som inneholder CBD skal reguleres etter kosmetikkloven eller næringsmiddelloven.

Les mer om CBD og cannabisplanten her: .

Fant du det du lette etter?