Spørsmål og svar

Import av CBD-oljer og andre hampprodukter til Norge

Publisert 20.08.2020     Sist endret 08.03.2021

Cannabidiol (CBD) og andre cannabinoider

Hamp (Cannabis sativa) inneholder flere ulike cannabinoider, inkludert CBD, cannabinol (CBN) og cannabikromen (CBC). THC er også et cannabinoid.

Alle ekstrakter fra Cannabis sativa (uavhengig av innhold) er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften. CBD-produkter basert på slike ekstrakter er derfor å regne som narkotika.

FNs narkotikakommisjon (CND) stemte i desember 2020 over et forslag fra WHOs ekspertkomité for avhengighet (ECDD) om å unnta CBD-produkter med inntil 0,2 % THC fra kontroll under FNs narkotikakonvensjon. Forslaget ble ikke vedtatt. Det betyr at FNs narkotikakommisjon ikke gjør endringer når det gjelder kontroll av CBD-produkter. CBD-produkter basert på ekstrakter fra cannabisplanten vil fortsatt være omfattet av /kontrollert under FNs narkotikakonvensjon.

Europadomstolen avgjorde i november 2020 at CBD i elektroniske sigaretter ikke anses som narkotika.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt legemiddelverket vurdere betydningen av avgjørelsene i CND og EU-domstolen og konsekvenser for norsk narkotikaregelverk og praksis. Saken vil deretter bli vurdert i departementet.

CBD i kosmetikk – status

Frem til nå har gjeldende tolkning for bruk av CBD i kosmetikk vært at CBD som er ekstrahert fra blomster/toppskudd av cannabis-planten, og dermed også hele planten, blitt definert som narkotika. Etter dommen i Europadomstolen pågår interne diskusjoner i EU-kommisjonen for å avklare hvilke konsekvenser dette kan få for reguleringen av CBD i kosmetikk (i lys av at CBD ekstrakter /harpiks /tinkturer fra cannabisplanten fortsatt er omfattet av narkotikakonvensjonen). EU-kommisjonen har endret veiledende dokument for oppføringer av CBD fra cannabisplanten i Cosing (EUs database for ingredienser i kosmetikk), men så langt har ikke EU-kommisjonen gjort endringer i regelverket. Mattilsynet avventer formell avklaring/endelig konklusjon fra EU-kommisjonen for å vite mer om veien videre. Enn så lenge gjelder dagens regler.

Syntetisk (i.e kjemisk fremstilt) CBD, og CBD fremstilt av de deler av cannabisplanten som ikke er forbudt iht. narkotikakonvensjonen, er tillatt i kosmetiske produkter hvis produktet ellers oppfyller kravene i kosmetikkregelverket.

E.g. dersom CBD kilden i produktet er utvunnet av frø fra Cannabis sativa (hampfrø) og disse ikke inneholder THC, er produktet tillatt.

Les mer om CBD og cannabisplanten her: Hamp (Cannabis sativa), cannabidiol (CBD) og andre cannabinoider.

Fant du det du lette etter?