Risikovurdering av solbeskyttende produkter

Publisert 26.10.2006     Sist endret 25.03.2019

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har offentliggjort sin risikovurdering relatert til solstråling og bruk av solbeskyttelsesprodukter. VKM anbefaler blant annet at produktene skal ha både UVA- og UVB beskyttelse, UVA-faktororen skal være minst 1/3 av den konvensjonelle solfaktoren og ha en kritisk bølgelengde på minst 370 nm. Mattilsynet vil ta vurderingen opp med Europakommisjonen.

Den 26. september 2006 kom Europakommisjonen ut med anbefaling om bedre solbeskyttende produkter. Kravene til produktene er blant annet at de skal ha både UVA- og UVB beskyttelse, hvor UVA-faktororen skal være minst 1/3 av den konvensjonelle solfaktoren (SPF). Beskyttelsen skal også være bredspektret med en kritisk bølgelengde på minst 370 nm. Mattilsynet har på denne bakgrunn bedt VKM gjennomføre en risikovurdering av bruk av produkter som ikke oppfyller de nevnte kvalitetskravene. På grunnlag av denne vurderingen vil Mattilsynet nå ta opp med Europakommisjonen spørsmålet om ikke også deres vitenskapskomité (SCCP) ser på dette spørsmålet. SCCP har ansvar for risikovurderinger knyttet til bruk av kosmetiske produkter. Mattilsynet håper dette vil resultere i at Europakommisjonen gir anbefalingen rettslig kraft, slik Mattilsynet hele tiden har gått inn for. Mattilsynet mener det ikke er tilstrekkelig med anbefalinger.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): UV-stråling og bruk av solkrem

Fant du det du lette etter?